söndag 23 juni 2013

ATT BLI NÅGON MAN INTE ÄR - KOPPARSPIRALENS OKÄNDA BIVERKNINGAR

Uppdaterat 2017-10-16

NYTT I SEPT -14: GÅ MED I VÅR SLUTNA FACEBOOKGRUPP FÖR DRABBADE! Sök upp gruppen på Facebook som heter "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral". Efter ca tre år är vi  2607 medlemmar (!) och antalet växer ständigt!

Detta skriver jag till Dig som liksom jag desperat börjat googla ordkombinationer som "kopparspiral" och "tappar hår" / "yrsel" / "huvudvärk", eller till och med "kopparspiral" och "panikattacker". Känner Du igen Dig i nedan listade symptom? Då är den här historien något för dig. Jag har själv haft svårt att hitta vettig information om detta på svenska. Det man som drabbad vill ha, är just berättelser att känna igen sig i.

Här kommer förhoppningsvis en sådan historia.
(
Och här kan du läsa alla kommentarer på min berättelse. Lämna gärna en egen!)
Kommentarerna finner du även allra längst ner i bloggen...En ödmjuk vädjan till er andra drabbade!! På begäran av en av oss drabbade har Läkemedelsverket i dagarna lämnat ut uppgifter om hur många biverkningsrapporter ang. kopparspiral som inrapporterats under 2013. Och det var för mig en smått chockerande läsning:

Privatpersoner som rapporterat in: 7 st

Bayer rapporterat in: 6 st
Rapporter från sjukvården: 2 st. TVÅ stycken!! Som dessutom enbart berörde "extrauterin graviditet" och förhöjt TSH! Inget mer!

Dessa siffror rimmar ganska illa med, hur det ser ut i kommentarerna i den här bloggen! Där finns MASSOR av drabbade! Av alla oss, är det alltså bara 7 (!) personer, som rapporterat in!! Som ni säkert förstår, krävs det fler fler FLER "anmälningar", för att Läkemedelsverket ska kunna agera i ärendet. Så många som möjligt. Så rapportera in era upplevda biverkningar till Läkemedelsverket, för Guds skull! SAMT, se till att era barnmorskor gör det vid uttaget! (Annat formulär än för privatpersoner.) Ni kan även rapportera direkt till Bayer (tillverkaren). Gäller er som haft NovaT-spiralen. Stort TACK för hjälpen!


Edit (okt 2017): Läkemedelsverket ÄR på G! Tack vare ER! Ni som rapporterat in era upplevda biverkningar! Tillsammans är vi så otroligt starka. Mer information kommer!

[Min story i mycket korta drag: Jag utvecklade kopparförgiftningssymptom efter att ha satt in en kopparspiral i januari 2013. Symptomen smög sig på, och förvärrades över tid. Hamnade på akuten med hjärtkänningar, träffade även läkare för att diskutera den uppstådda tröttheten, håravfallet, den kraftiga oron och nervositeten, och panikattackerna. Massvis med prover togs - inga fel hittades. Googlade och hittade SÅ många andra drabbade kopparspiralbärare, med exakt likadana symptom! Pusslet blev komplett. Bemöttes med misstro av vården, som ville lägga hela skulden på "stress". Utförde en så kallad hårmineralanalys (jag kan varmt rekommendera denna terapeut om du är intresserad av att göra en likadan analys - hon kan dessutom erbjuda möjligheten att göra analysen helt och hållet på distans - annars kan du hitta en terapeut i din egen närhet här), en analys som kunde bekräfta ett högt kopparvärde (bilder finns längre ner i bloggen). Spiralen togs ut i maj 2013, efter nästan 5 månader. De första 2 månaderna efter uttaget förvärrades symptomen ytterligare, för att därefter avta. De flesta av symptomen nedan har sedan uttaget minskat eller försvunnit helt. Fortfarande känner jag dock av kraftig oro under "koppardumpningarna", då jag även känner av en ökad känslighet för stress och ljud. Har troligen ett par trötta binjurar att bearbeta också. Har 7 månader efter uttaget även skickat in saliv- och urintester för en komplett hormon- och signalsubstansanalys, resultatet har nu kommit och bekräftade ett mycket förhöjt värde av adrenalin och noradrenalin. Vilket stämmer så in i norden bra, med hur jag har mått! Håranalys nr 1 gav ett något förhöjt Cu värde: 3,9 mg%. (I sammanhanget ska nämnas att ett kopparöverskott sällan syns först i en håranalys pga att koppar, vid ett överskott, lagras in i kroppens djupare vävnader. Detta fenomen kallas "hidden copper toxicity".) En uppföljande hårmineralanalys kunde 7 månader efter uttaget bekräfta en kraftfull eliminering av - tada- koppar!! 7,2 mg% låg värdet på nu. (Intressant, med tanke på att koppar stimulerar utsöndring av just adrenalin och noradrenalin!!) 10 månader efter uttaget visade håranalys nr 3 ytterligare utsöndring av koppar. Hela 12,7 mg%!! (ska normalt ligga under ca 2,5). En fjärde håranalys några månader senare, visade på ett något minskat kopparvärde, 11,6 mg%. Men det verkar ha vänt!!! :). Analys nr 5 gav ett Cu värde på 10,7 mg%. Sakta men säkert år rätt håll... Analys nr 6 påvisade en kraftig minskning av kopparhalten - ner till 7,5 mg%! Och jag mår så mycket bättre!!! Sjunde HMA:n sjönk koppar ner till 6,3mg%, och ca 4 månader senare visade HMA nr 8 ett kopparvärde på 4,1mg%! I januari 2016, 2,5 år efter uttagen spiral och 2,5 år av avgiftning, visar HMA nr 9 ett kopparvärde på 5,0 mg%. En 10:e analys i mars 2016 visar ett kopparvärde som sjunkit lite igen, ner till 4,3 mg%. (Samtidigt gick jag in i något som kallas "4 lows pattern"; det är när kroppen "hämtar andan, hämtar nya krafter"). Analys nr 11 (hjälp vilken tid det här tar!!!) ca 3 år efter uttagen spiral visade att Cu ökat något igen, till 5,3 mg%. Dock visar denna senaste analys samtidigt att i stort sett alla andra nivåer förbättrats! (Dr Wilson talar om ett "Coming Alive"-pattern.) Ett gott tecken! Oktober 2016, Cu upp liiite, till 5,5 mg%. Har inte hunnit lägga in någon bild på analys nr 12 nedan, än. I januari 2017 ligger Cu lägre än någonsin tidigare, 3,8 mg%. Personbästa sedan analyserna påbörjandes! I maj 2017 litet bakslag igen - koppar upp till 6,5mg%.

Tjockmarkerad linje = Cu nivå.
Mer detaljerade bilder finns längre ner i texten.


Min personliga övertygelse, efter att ha konfronterat läkemedelsbolaget som inte ens kan lämna någon källa på var deras uppgifter om den "ofarliga kopparutsöndringen" kommer (!), är att kopparspiralen, ihop med zinkfattig kost och stress, starkt bidragit till utvecklandet av kopparöverbelastningen. Särskilt då knappt någon forskning inom området finns - mer än en
mexikansk rapport från 2005 som fastställer att kopparspiralbärare har en nästan fördubblad halt koppar i blodet, och som dessutom konstaterar att fler undersökningar bör göras för
att utesluta kopparspiralers potentiella toxicitet.]


***


Jag vill varmt rekommendera er att se detta informativa videoklipp som beskriver kopparförgiftning:
***
Så här står det i patientfoldern för NovaT, utgiven av Bayer Pharma:


"Nova T 380 frigör koppar i livmodern under användningstiden men i så små mängder att det inte innebär någon risk för kvinnan. Det dagliga intaget av koppar via födan överstiger vida den mängd som inlägget frisätter."

Och så här "marknadsför" Bayer Pharma samma kopparspiral, när man skriver till dem direkt och frågar vilken forskning som stödjer ovanstående påstående:

"Jag har nu gjort en sökning som jag förstår att även du har gjort och det som finns inom detta ämnesområde är den
studie som du nedan hänvisar till. Kanske har du läst studien? som är en förhållandevis liten studie men självklart har den givit ett resultat som man helt klart kan fundera över.

Vi på Bayer har ej själva gjort några senare studier. (...)

Självklart får man sig en funderare över resultatet i denna studie som även säger att mer studier bör göras för att få ett fullgott resultat.

Självklart förstår vi att du som kvinna reagerar på resultatet i studien och funderar på vill du ha en Nova T eller ej. Det är bara du själv som bestämmer om du vill ha en Nova T eller ej. Något mer har vi från Bayer ej att tillägga . Helt övertygad om att det finns forskare som kanske helt skulle avråda från denna typ av behandling."


Ja Gud vad betryggande det där lät. Varför framställs inte kopparspiralen på samma sätt i patientfoldern, tror ni...?

Man (Bayer) uppger att kopparfrisättningen ligger på 60mcg/dag, men kan - eller vill - inte svara på om detta gäller för de nyare kopparspiralerna, med den nästan fördubblade kopparytan, eller ens ge ett svar på varifrån siffrorna kommer. Jag kan dock berätta att jag nyligen hittade information om detta på nätet (se vänsterspaltens mitt); och uppgifterna om en kopparfrisättning på 60mcg/dag (under det första året, ska tilläggas) grundar sig på forskning gjord 1975. 1975!!! (se källhänvisningen på samma sida) Och man skriver tydligt och klart, att denna siffra gäller kopparspiraler med 200 mm2 yta!!! Så trots att kopparytan nästintill fördubblats sedan dess, uppger Bayer att NovaT 380, med 380 mm2 yta, frisätter "60mcg/dag". Och den siffran grundar man alltså på en helt annan typ av kopparspiral, med betydligt mindre kopparyta!! 40 år gamla siffror!!! 

Och det här med forskning kring kopparinlagring vid spiralbruk då? Samma elände här. I "The copper T380 intrauterine device - Scientific data" skriver man på s.7, under "Preclinical Evaluation - Toxicology and pathology": "Several studies have been directed to the effects on organs and tissues of animals exposed to copper in utero and intra-abdominally. Experiments in which copper was placed in the uterus and abdominal cavity of rats (Moo-Young, 1972) and monkeys (Moo-Young et al., 1973) have shown no important increments in copper contents of tissues" Men hallå! Även i detta informationshäfte "scientific data" som alltså behandlar T380 med nästan fördubblad kopparyta, utgår man alltså från uppgifter kring kopparinlagring från en T200 spiral med hälften så stor kopparyta!

Självklart letade jag upp Moo-Youngs forskningsrapport från 1973, vars abstract dock samtidigt konstaterar att de stackars testapor som fick spiralen insatt där den "ska" sitta, i livmodern, uppvisade ökad kopparinlagring i njurarna. Här lyckas jag dock inte hitta någon säker siffra på vilken kopparspiral som avses, men med tanke på det tidiga sjuttiotalet får vi väl förmoda att det även här handlar om T200. Intressant är dock, oavsett, att man faktiskt kan urskilja en kopparinlagring även i njurarna (och alltså inte enbart i livmodern!)

Samma författare skriver året efter i rapporten Copper levels in certain tissues of rhesus monkeys and of women bearing copper IUDs (1974): "The accumulation of copper in organs and tissues of rhesus monkeys and women bearing copper (Cu) IUDs (Copper T, Copper 200) was studied. In the animal study, there was no evidence of pathological changes (...) However there were considerably higher concentrations of copper in the kidney and myometrium. In the human study, there was an initial rapid release of copper, in utero, for about 80 days, followed by a slowly declining rate of release. Mean serum concentrations of copper were not markedly altered, but there was a 2-fold increase in menstrual fluid copper content. There were marked increases in the copper content of endometrial tissues." Än en gång - detta gäller kopparspiralen med 200 mm kopparyta!

I denna pdf kan man för övrigt även läsa (s 153): "On the basis of laboratory animal data, copper released from intrauterine devices is absorbed systemically and is deposited in detectable amounts in internal organs such as liver and kidney. (...) No significant changes occur in serum levels of copper".

"A comparison of the various effects, in rats, of intrauterine insertion of copper-64 or copper-67 wire with the effects of intraperitoneal injection of copper sulfate solutions has shown that copper ions, dissolved from the wire, are locally active contraceptively and, in part, systemically absorbed." (Okereke, 1972 - Systemic absorption of intrauterine copper.)

***

Symptom vid kopparförgiftning: (De med * efter, led jag av själv)

Oro/Ångest/Nervositet* (utan synbar anledning)
Panikattacker* (utan synbar anledning)
En förlamande trötthet/utmattning*
Hjärtkänningar, hjärtrusning/hjärtklappning*
Kraftigt håravfall*
Ledvärk*
Dimsyn*/torra ögon
Depression/nedstämdhet
Yrsel/svimningskänslor*
Hjärdimma, tänker inte klart*
Hyperkänslighet för stress och ljud*
Nervpirr/domningar/"myrkryp"/vibrationer "inombords"*
En distansering till omvärlden*
Skenande tankar*
Irritation*
Huvudvärk*
Candida/svamp/bakteriell vaginos
Kraftig PMS*, illamående
Hudutslag/rodnader/acne*
Tryck över bröstet/andningssvårigheter*
Magbesvär (uppblåsthet, gas, värk, diarréer mm)
Melasma* (pigmentfläckar i ansiktet)
Sömnsvårigheter
Vattenansamling/svårighet gå ner i vikt*


---------------------------------------------

Vad var det som höll på att hända med mig? Var jag allvarligt sjuk? Höll jag på att bli galen? Vad var det som stod på? Symptomen var så många, och minst sagt underliga. Hur kunde symptom såsom hjärtkänningar och håravfall hänga ihop? Allting blev bara värre och värre.

Det var som episod tagen direkt ur Discoverys "Unknown Diagnosis".

Men mysteriet skulle snart få sin högst oväntade förklaring. Desperat hade jag sökt efter förklaringar som inte ens verkade rimliga. Det var i mitten av maj som svaret kom, (detta var fyra månader efter mitt första barnmorskebesök) då Google mig den information som förklarade ALLT! Det var som om den där berömda glödlampan plötsligt dök upp över huvudet.

Det var med söktermerna "copper IUD" + "anxiety" som den första ledtråden kom till mig. Snart började jag googla mina övriga symptom. Tala om uppvaknande! Kopparspiraler kunde orsaka exakt de symptom jag själv led av. Det fanns tusentals med andra drabbade kvinnor runtom i världen, som alla vittnade om exakt samma sak!

Jag var inte ensam. Jag var inte galen. Jag var förgiftad! 
 
Och medan tusentals kvinnor går omkring och lider i onödan runtomkring i världen, just i detta nu, står läkare och barnmorskor okunniga och handfallna inom området - på grund av bristande forskning. Detta är rent ut sagt skandal!

Och Läkemedelsbolaget, som inte forskat på området överhuvudtaget... Suck. Läkarna kan förstås inget göra, så länge biverkningarna inte finns angivna eller rapporterade.

Men vem rapporterar biverkningar som är "omöjliga"? Vem går till sin barnmorska och säger:

"Nej jag mår inte bra, kopparspiralen har tyvärr gett mig panikattacker och håravfall".

Jag vet inte?

Jag hade alltså fått biverkningar som inte finns. Ingen forskning. Ingen kunskap. Ingen som rapporterar in biverkningarna. Inget behov av ändrad patientinformation. En Ond Spiral.

Många av mina vänner på nätet har berättat hur de ibland tagit upp hos läkaren eller barnmorskan vilka symptom de har, men alla avspisas de med flyktiga kommentarer som:


"Kopparspiraler är hormonfria och kan inte ge liknande symptom".

Eller:

"Det finns många andra möjliga orsaker till de symptom du har."
 
JA, kopparspiraler är hormonfria. Men de kan förgifta dig! Och i längden kan de toxiska halterna av koppar även höja östrogenet i din kropp. Så de innehåller inte hormoner - men är hormonpåverkande i allra högsta grad. Och visst kan symptomen bero på något annat, men det finns väl för den skull ingen anledning att inte fastställa kopparspiralens potentiella toxicitet?

Föga anade jag då, att texten i patientinformationen (som vi ju alla litar på, eller hur?) inte hade något som helst vetenskaplig förankring. Det var bara tomma ord!


 "Nova T 380 frigör koppar i livmodern under användningstiden men i så små mängder att det inte innebär någon risk för kvinnan. Det dagliga intaget av koppar via födan överstiger vida den mängd som inlägget frisätter."

Detta påstående, skulle det visa sig, kan Läkemedelsbolaget inte ens lämna någon källa på! Mer om detta nedan.

Ur patientbroschyren för Nova T380


Jag beslöt mig för att gräva djupt. Bära eller brista. Med tanke på hur dåligt jag mådde just då, var det kanske inte det bästa tillfället att dra igång en process kring det hela, men nu hade jag iallafall tillräckligt på fötterna för att börja ifrågasätta saker och ting på allvar.

Jag måste. För min egen och alla andra drabbade kvinnors skull.


Jag läste på. Och skrev ner. Läste ännu mer, och fick insikt. Ju mer jag började nysta i den här historien, desto fler blev frågetecknen.


I Läkartidningen (2000) hittade jag följande information om Nova T 380:

"Dokumentationen för Nova-T-380 baseras i stor utsträckning på
föregångaren, NovaT med 200 mm2 kopparyta, som tidigare var den mest använda kopparspiralen i Sverige [9]. Det finns för närvarande få studier med Nova-T-380." (med 380 mm2 kopparyta)

 
16 år har gått. Frågan var, om någon forskning gjorts sedan dess...? Särskilt
intressant blir det hela när man ställde ovanstående citat mot den
information som gavs i den
mexikanska rapporten från 2005 (Informationen
står i fullversionen/betalversionen, inte i abstractet.) Citat:


"...in this study, Cu absorption has an observable effect in the metabolism of Cu in the body. --- The observed difference might be due to a greater Cu contact area, since the T380A has a 90% greater contact area than the T200A."

 
Den mexikanska undersökningen (2005) påvisade alltså att T380-användare
har en fördubblad halt koppar i blodet
jämfört med kontrollgruppen. Var fanns övrig forskning i ämnet? Jag vidarebefordrade min fråga om källan till den påstådda kopparfrisättningen till Läkemedelsbolaget bakom produkten. Svaret löd:


"Nova T innehåller en mycket liten mängd nickel  som är försumbar och inga nickelallergier är rapporterade.. Nova T innehåller även koppar och silver ej heller här några allergier rapporterade. Nova T innehåller ej Latex. Vid latexallergier är det ju dock viktigt att ej använda latexhandskar för den som sätter in en spiral på en latexallergiker. Kopparmängden i Nova T  är 60 mikrogram/dag efter insättning. Den totala mängden koppar på 5 år är 25-50 mg/5 år . Den sammanlagda kopparfrisättningen  utgör 1-2% av den  dagliga mängden koppar som vi utsätts för . Vi utsätts dagligen genom maten för runt 3.0mg koppar/dag. Annat runt 2.0mg/dag . via vanligt dricksvatten runt 6m/dag (vid intag av runt 2 liter vatten/dag)"


Dock var ju inte detta något direkt svar på min fråga: Vart finns denna forskning att ta del av? Hur har undersökningen genomförts? Av vem? När? Gäller uppgifterna T380 specifikt, eller utgår man från tester gjorda på tidigare kopparspiraler, med betydligt mindre kopparyta?

Mitt svar tillbaka blev därför:


"Det jag är mest intresserad av, är vilken forskning som gjorts, och var man isåfall kan ta del av denna information. Man hör överallt att "kopparspiralen frisätter mindre mängd koppar än vi dagligen får i oss via födan" osv. Men VAR finns den informationen? Vilka forskningsrapporter styrker detta påstående? [som alltså även hävdas i Bayers egen patientfolder för NovaT!] Hur har undersökningarna genomförts? Gäller uppgifterna T380 specifikt, eller utgår man från de äldre varianterna med mindre kopparyta? Kan man få en tydlig referens?
Jag är mycket mån om att fördjupa mig i detta ytterligare!"

Läkemedelsbolagets svar:

"Jag återkommer efter att jag gjort en sökning på vad som kan finnas gällande din fråga . Nova T är en mycket gammal produkt som du säkert känner till. Återkommer så snart jag kan".

Att det är en "mycket gammal produkt" kan ju låta betryggande utan närmare eftertanke, men man måste komma ihåg att kopparytan alltså nästintill fördubblats under senare år. Mitt svar tillbaka löd därför:


"Jag är som sagt mest intresserad av forskning kring den nyaste varianten spiral med större kopparyta (380 mm2).

Äldre forskning (kring äldre varianter, med mindre kopparyta) är därför tämligen ointressant i sammanhanget.


Enl. en mexikansk rapport fr 2005 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022851) avger 380T en avsevärt högre mängd koppar pga den ökade kopparytan/exponeringen, vilket i undersökningen ledde till en i stort sett fördubblad halt av koppar i blodet hos kopparspiralanvändarna, jämfört med hos kontrollgruppen. Jag är intresserad av forskning som styrker alternativt motsäger detta.

Man skriver: "... there are few reports of its systemic health effects", och "The observed higher blood Cu levels among T380A user stands out in sharp contrast to previous reports of other types of Cu IUDs. Further research should evaluate if the observed levels are associated to toxic effects".

Med anledning av detta vill jag veta vilken forskning som gjorts kring detta."

Och svaret, det kom:
 

"Jag har nu gjort en sökning som jag förstår att även du har gjort och det som finns inom detta ämnesområde är den studie som du nedan hänvisar till . Kanske har du läst studien? som är en förhållandevis liten studie men självklart har den givet ett resultat som man helt klart kan fundera över.

Vi på Bayer har ej själva gjort några senare studier.

Nova T, 380 T, är en mycket gammal och beprövad spiral som har burits och bärs av många kvinnor Globalt under många år och där man ej sett några kliniska negativa effekter hos kvinnan mer än att blödningar är ett vanligt problem .

Självklart får man sig en funderare över resultatet i denna studie som även säger att mer studier bör göras för att få ett fullgott resultat.

Självklart förstår vi att du som kvinna reagerar på resultatet i studien och funderar på vill du ha en Nova T eller ej. Det är bara du själv som bestämmer om du vill ha en Nova T eller ej. Något mer har vi från Bayer ej att tillägga . Helt övertygad om att det finns forskare som kanske helt skulle avråda från denna typ av behandling." 


Med andra ord, vi har inte en blekaste aning om hur mycket koppar som de här nyare kopparspiralerna verkligen frisätter i våra kroppar. Vi vet heller ingenting om hur våra kroppar påverkas av den här - förmodat - onaturligt höga kopparabsorptionen. Läkemedelsbolagen vet inte. Vi vet inte. Barnmorskor och läkare vet inte. Ingen vet! 


Framför allt stör det mig att man i patientbroschyren går ut med information som man över huvud taget inte kan styrka!Jag känner mig så lurad!

***Skaparen av den "internationella IUD-detoxgruppen på Yahoo, Florencia Kot Hansen (Argentina), upplyser om sin egen hemska erfarenhet. 


Så här skriver förresten några av de kvinnor jag varit i kontakt med (av hänsyn till de drabbade är citaten helt anonymiserade):
 
"TACK!! I stort sett allt täcker in mina bekymmer.

Ett halvår ungefär var jag utan spiralen för vi skulle ev. skaffa barn och då mådde jag ju jättebra, det är sen nya spiralen sattes i som det här började och det har jag inte ens tänkt på innan. 


Hoppas hoppas att det här är orsaken, det skulle betyda att jag kan bli normal igen."


Och det positiva svaret som kom, redan en vecka efter uttaget: 


"Nu är det en vecka sen spiralen åkte ut och jag är nästan som vanligt igen! Helt lysande!"


***

"
För mig så blev det en känslomässig förlösning att läsa din blogg. Jag grät och grät och vet inte när jag kan sluta. Jag har känt mig så arg, ensam och kränkt av vården. Jag visste ju att allting varit bra en gång…

Mina erfarenheter är så många med svåra och mycket smärtsamma år bakom mig efter kopparförgiftningen med en kopparspiral som jag bar runt 4 år.

Diagnoserna jag slutligen fick från vården var tre stycken och att jag aldrig skulle kunna bli frisk igen. Efter 4 års sjukskrivning blev jag sjukpensionär. Kronisk ”anemi” kronisk ”smärta och värk” kronisk ”trötthet och utmattningssyndrom"."


***

"Jag har själv tidigare använt kopparspiral och har fått konstaterat kopparförgiftning. 


Det är ett ytterst viktigt arbete du utför genom att skriva din blogg. 


Hade jag läst den för många år sedan, så hade jag kanske inte behövt sluta med en neurologisk sjukdom som Parkinsons."***
                        
Men vad händer med de kvinnor, som aldrig inser sambandet? Hur många liv förstörs helt i onödan? Hur många relationer splittras, hur många familjer lider, hur många tvingas till sjukskrivning, och hur mycket onödig psykofarmaka skrivs ut? 

Tanken känns svindlande.Hjälp till att sprida kunskapen om okunskapen och RÄDDA LIV! ***
  
Så, här står man då, själv, utelämnad. Svårt förgiftad och utan professionell hjälp. För kronisk kopparförgiftning är nämligen svår att diagnosticera. Blodprov och urinprov visar vanligen inget. Leverbiopsi är inget man gör i första taget (låter inte särskilt lockande heller, måste jag erkänna). Så läkarna kan inget göra. 

Den vedertagna metoden inom det alternativmedicinska området, för att fastställa koppartoxicitet, är med hjälp av så kallade hårmineralanalyser. (Så här kan en sådan hårmineralanalys se ut.)


Och frågan kvarstår: Även om kronisk kopparförgiftning KAN diagnosticeras, hur blir man frisk från förgiftningen, när kelering med hjälp av läkemedel inte är att rekommendera? På naturlig väg, javisst. Men hur?


Så här står jag nu, utan hjälp, och måste själv agera doktor. Googla mina symptom. Googla efter lösningar. Utvärdera genom "trial-and-error". Vara min egen doktor. Googla efter andra drabbade. Söka upp dessa, och uppmuntra till biverkningsrapportering.


Hur sjukt är inte det, egentligen.


Och så länge vi drabbade inte rapporterar in våra biverkningar, kommer ingen förändring ske. 
***


Ja, vad ska man säga. Jag hoppas att man snart kommer att gå ut med den uppseendeväckande informationen, den som vi tusentals (hundratusentals?) kvinnor redan vet om - den att införandet av koppar i livmodern är ett precis lika urbota dumt påhitt som att stoppa kvicksilver i tänderna.

***

Mitt nästa steg, blev därför att skicka in prover av mitt hår för en så kallad hårmineralanalys. En garanterat ofarlig metod och ett naturligt sätt att fastställa vilka obalanser som finns i kroppen (alltså inte bara koppar, utan mer holistiskt vilket ju är ännu bättre!) Vände mig till
en kunnig alternativterapeut som hjälpte mig att utföra själva testet. (Här hittar du kontaktuppgifter till övriga certifierade hårmineralanalys-terapeuter i Sverige).

Jag hade i alla fall kommit till den insikten nu, att en hårmineralanalys nog var det enda sättet att eventuellt bekräfta min kopparförgiftning på. Jag kände att jag ville det, jag måste det, jag ville ha svart på vitt! Nu när det är så svårt att fastställa på annat sätt.

Så ja, jag lämnade ett hårtest ändå då, till slut. Fick resa en bit för att hitta någon som kunde göra detta åt mig (själva analysen utförs hos
Trace Elements i USA så proverna skickas dit). Och resultatet, skulle det visa sig, fick mig att omvärdera mina tankar om metoden rätt rejält... Mer om detta senare.

Och alla ni som tänker göra en sådan håranalys, viktig info!!! För att krångla till det hela ytterligare eller vad man ska säga, kan man vara kopparförgiftad men ändå få ett normalt eller till och med (oftast) väldigt LÅGT kopparvärde i håranalysen!! Mycket viktigt att känna till! Detta fenomen kallas "Hidden copper toxicity" (googla gärna!) och innebär enkelt uttryckt att kroppen vid ett överskott lagrar och lagrar koppar så till den milda grad, att halterna i blodet i slutändan blir låga/lägre än normalt. Dock finns det flera parametrar att utgå ifrån, när man ska tolka en sådan håranalys. Så här skriver Dr Wilson (http://drlwilson.com/articles/copper_toxicity_syndrome.htm):

Indikatorer för s k Hidden Copper Toxicity i en HMA (hårmineralanalys):Ø  Most slow oxidizers and all very slow oxidizers.
Ø  Calcium level greater than about 70 mg%.
Ø  Magnesium greater than about 10 mg%.
Ø  Potassium level less than about 4 mg%.
Ø  Zinc less than about 13 mg%.
Ø  Zinc greater than about 20 mg% is often, but not always is a hidden copper indicator.
Ø  Copper level less than 1.5 mg% if usually an excellent indicator.
Ø  Mercury level greater than 0.03 mg%.  (In an older book I co-authored with Dr. Paul Eck, entitled Toxic Metals in Human Health and Disease (1989), we wrote that the mercury level needs to be 0.4 mg% for hidden copper to be present.  I believe this is an error and the level is closer to 0.03.)
Ø  Slow oxidation with a copper level less than 1.0 mg%
Ø  Calcium /potassium ratio greater than 10:1.
Ø  Sodium/potassium ratio less than about 2.5:1.
Ø  Phosphorus less than about 13 mg%.  This is a newer indicator with less research behind it.Uppfyller du dessa/flertalet av dessa kriterier, framför allt den med den låga kopparhalten, bör du påbörja ditt "Nutritional balancing programme" (mineralbalanseringen via kost/supplement), och då kommer du troligen att - inom några månader - börja eliminera denna inlagrade koppar som då börjar cirkulera i blodet och kopparnivåerna stiger markant (ett bra tecken!). Så misströsta inte om kopparöverskottet först inte syns i analysen!


***

Jag hittade följande, på http://www.trans4mind.com/healing/question521.html som jag tycker beskriver "koppardumpningar" ganska bra:

"Whenever one is going through an intense heavy metal detox, you do feel insane. I had to do it, and I used to DREAD having to take the medicine, because I felt absolutely insane. Finally, I asked the doctor and told him about this and he said, "Oh, yes. When heavy metals are detoxing form the brain, you feel crazy. (He had gone through it, as well.) When I was doing it, if I hadn't had Jesus, I would have killed myself."

Så illa är det.

Därför gör det mig också rosenrasande, att se kommentarer som dessa (hämtat från familjeliv.se):

"Jag har också drabbats och ska ta ut spiralen i morgon. Läkarna på VC och de på kvinnokliniken tror inte på mig. Ville att de skulle ta blodprover m.m men de vägrade. De trodde mer på att jag har mkt koppar i vattnet. Att spiralen omöjligt kunde orsaka alla dessa biverkningar jag fått! De fick googla sig fram precis som jag för de visste inget, trodde inte att sidorna kunde vara pålitliga.
Kände mig faktiskt helt bortprioriterad och otrodd."


***
När dumpningen slår till, ja "då märker du det"... då återkommer förgiftningssymptomen, och det med full styrka... Många, inklusive mig själv, tycker att detox-symptomen till och med är värre än symptomen man hade före uttaget.

Som sagt, under dumpningarna återkommer de symptom du hade före uttaget av spiralen. För mig innebar detta följande: Kraftig yrsel. Snurr i skallen - även i liggade/sittande position. En distansering från omvärlden. Pirr inombords (adrenalinpåslag). Trötthet. Irritation. Och irritation över att man är så himla lättirriterad! Allting upplevs som en dimma. Hjärnan funkar inte. Man vill bara vila, vila, vila. Sova. Sova sig igenom allt detta jobbiga. Vakna upp när allt är bra igen! Under en dumpning, ja då känner jag mig minst sagt som en åksjuk zombie. 


Svårt att förstå, för någon som inte har varit med om det. Troligen helt obegripligt...


***

Hur länge varar en koppardumpning? Svårt att säga. Dels verkar det vara väldigt individuellt, dels brukar frekvensen förändras (glesas ut) över tid. Många i detoxgruppen beskriver ibland också månader av tillfrisknande, och sedan en ny månad "rätt ner i avgrunden igen"! (Tillägg, mer än ett år efter uttaget: Konstant "2 bra veckor, 2 dåliga", mer eller mindre, har nu på senare tid  - när kopparstapeln for i höjden - blivit mer "1 bra månad,1 dålig" Den berömda "roller coastern".)

Och den kanske ännu mer intressanta frågan: Hur lång tid tar det att blir helt återställd? Ja eftersom jag själv inte är fullt återställd - än, kan jag inte dela med mig av något personligt svar på den frågan. Och vad gäller andra... Jag har läst hur många olika historier som helst. Jag har sett exempel på drabbade som det tagit, säg kanske ett par månader för att bli friska igen. Jag vet också att det är många som får hålla på betydligt fler månader än två, för att bli helt återställda. 

I undantagsfall vet jag också att det tagit år, att bli helt bra. I dessa fall vet jag också att personerna ifråga, av någon anledning, verkar ha betydligt svårare att detoxa än andra. Det kan exempelvis handla om att personen ifråga har fler tungmetallförgiftningar, som fördröjer detox-processen. Det kan också handla om sk "pyroluria" (sjukdom som orsakar zink/b-vitaminbrist) eller en mutation i MTHFR-genen. Kan dock inte så mkt om detta...

***
Jag har alltid undrat vad som orsakar en koppardumpning. Nu har jag hittat svaret. Jag citerar: (http://nutritionalbalancing.org/center/htma/science/articles/copper-toxicity.php?)

"Elimination of Excess Copper


The elimination of excess copper often occurs with significant discomfort. Many of the signs and symptoms of the premenstrual syndrome are also experienced with the elimination or "dumping" of excess stored copper. Teen girls and women who experience PMS reactions have some familiarity with what "copper dumping" feels like.

The elimination or "dumping" of excess copper requires an increase in the metabolic rate that will be associated with an increase in cellular energy production. Any process or activity that will increase the metabolic rate and cellular energy production may trigger a copper "dump" from cellular storage. Aerobic exercise, stimulant drugs, and an increase in a person's stress level all would tend to increase the metabolic rate and, therefore, result in a copper "dump". Certain vitamins and minerals also can have a stimulating effect on the metabolic rate and result in a copper "dump". The increase in metabolic rate needed to dump excess copper will also increase a person's requirement for anti-oxidants.

When copper dumping or elimination occurs without the person being aware of what is happening, this process can be very frightening and disturbing. Depending on what are the person's major symptom reactions to the copper dump, the individual may think that he or she is going crazy or having a heart attack. Suicidal depression or uncontrollable anger and rage may be felt. Anxiety and panic attacks may also occur. Sleep disturbances and the mind "racing" are not uncommon. Concentration and memory may be adversely affected. Overall, copper "dumping" is frequently experienced as a roller coaster ride.
When a person is aware of the phenomenon of excess tissue copper and the possibility of copper dumping, there usually is less fear and disturbance when it occurs. Even though copper dumping is uncomfortable and does not feel good, when it is understood, most individuals are able to cope with it when it does occur. This is especially true if the person is taking nutritional supplements to minimize the effects. Copper dumping usually occurs in cycles so that a person often feels as if she or he is on a roller coaster. When the roller coaster pattern is understood, then copper dumping is more tolerable. As more and more excess stored copper is eliminated, a person feels more energy and a greater
sense of well being afterward.

It should be noted that, since excess copper is stored in the brain, it is not uncommon for a person with high copper to experience significant psychological problems stemming from the excess copper buildup in the brain. Depression, panic attacks, and obsessive-compulsive reactions are commonly associated with a brain copper buildup."

 

Saker och ting börjar klarna. Jag vet nu, att de flesta av oss drabbade levt ett stressigt liv (vilket förbrukar zink) och därmed även fått försvagade binjurar (vilket bland annat konstaterats i många av våra genomförda håranalyser, samt ätit "fel" (zinkfattigt/kopparrikt). De försvagade binjurarna gör att vi får svårare att avgifta/detoxa kroppen från toxiner såsom koppar. 

Vi får alltså mycket svårare att bearbeta kopparförgiftningen som spiralen orsakar. Kopparöverskott påverkar binjurarna negativt, och trötta binjurar bidrar till ökad kopparretention. En ond spiral... Har man då också (vilket de flesta i gruppen verkar ha) redan höga halter av östrogen, ja då ökar samtidigt kopparbelastningen... (då koppar och östrogenkurvor "följs åt".)

Kanske är det faktorer som dessa som gör vissa av oss predisponerade att utveckla kopparförgiftningssymptom.

Nedan hör vi Wendy Myers intervjua en av experterna inom området "copper dysregulation", Morley Robbins. (Vill man hellre läsa vad som sades, följ länkarna nedan!) I avsnitt 1 tas följande upp (http://liveto110.com/90-most-health-issues-stem-from-copper-dysregulation-part-1-with-morley-robbins/):

"Today you will learn:
 • How copper dysregulation (deficiency and toxicity) is one of the major causes of disease
 • Symptoms of copper dysregulation
 • Diseases that are actually copper dysregulation
 • Copper deficiency explained
 • Copper Toxicity explained
 • How can one be copper toxic and deficient at the same time
 • Tests needed to determine copper dysregulation
 • How to correct copper dysregulation with a Mineral Power program"


I "Del 2" nedan pratar man mer om följande:

"Today you will learn:
 • Should you avoid Copper-rich foods?
 • Plant source of copper
 • Why animal sources of copper are superior to plant sources
 • How copper is corrected by fixing liver issues
 • Why you may need to take copper to get copper out of the body
 • When you need to supplement copper
 • Proper copper supplementation
 • Why zinc should usually be taken with copper
 • Will supplementing copper contribute to more copper toxicity?
 • How copper relates to estrogen hormone function
 • How to correct copper dysregulation with a Mineral Power program"

(Källa: http://liveto110.com/91-health-issues-stem-copper-dysregulation-part-2-morley-robbins/)

***


Vad har mer hänt sedan sist? Tja, jag gör fortfarande vad jag kan, för att sprida medvetenheten. Har kontaktat pressen (Expressen + Aftonbladet) - utan resultat. Har även skrivit ett brev till föräldratidningen Mama. Återstår att se om de tar upp min historia (läsarbrev). Går dagligen in på Läkemedelsverkets hemsida för att läsa deras Nyheter. Väntar på den dag, när nyheten om kopparspiralerna kommer att stå där. Men hur länge ska jag/vi behöva vänta på att något händer...? Min vana trogen, nöjde jag mig inte med den funderingen utan ställde samma fråga direkt till Läkemedelsverket: "Hur många inrapporteringar krävs, för att Läkemedelsverket ska reagera?". Det smått byråkratiska svaret löd:

"Tack för din fråga. Det går inte att ge ett numeriskt värde på hur många biverkningsrapporter det krävs för att vidta en viss åtgärd. Det är en komplex fråga och många faktorer spelar in."Hur som helst, man kan alltså inte säga ett exakt antal. Men fortsätt för guds skull skicka in era rapporteringar till Läkemedelsverket! (Be din barnmorska fylla i formuläret och skicka in! Eller gör det enkelt själv, superenkel e-tjänst, via Läkemedelsverkets startsida!) NÅGON gång måste det där okända, "numeriska värdet" uppnås! Fyll även i det här enkla formuläret och skicka in direkt till Bayer Pharma! (Gäller NovaT 380 användare)

En annan sak: HUR många symptomlikheter finns det inte mellan kopparförgiftning och åkommor som fibromyalgi, kronisk trötthet, IBS, PMS, PMDS, utbrändhet, sköldkörtelproblem... Om koppar kan orsaka alla dessa åkommor ska jag låta vara osagt, jag är som sagt ingen medicinsk expert, MEN jag har en misstanke om att många kvinnor (en del män också för den delen) som diagnosticeras med något av ovanstående, i grund och botten lider av något så "enkelt" avhjälpt som kopparöverskott.

Bear in mind, kopparförgiftad kan man dessutom även bli av helt andra orsaker än kopparspiraler... Fick ett mejl från en tjej, vars hela familj hårt drabbats. Hon berättade att vattnet blev blågrönt när de tvättade sig i det! (Tydligt tecken på kopparöverskott). Vad många inte heller vet, är att p-piller ökar kopparhalten i kroppen (pga östrogenet).

www.tvernonlac.com kan man också läsa angående koppar:

"It's relation to estrogen levels makes copper toxicity a common cause of menstrual disorders, uterine fibroids, PMS and hormone imbalances."Något som är extra intressant i sammanhanget, är något jag läste igår. Jag glömde lägga till den sidan i mina favoriter, så kan tyvärr inte ange någon källa. Ni får helt enkelt lita på mina ord :) "Av alla som är drabbade av kronisk trötthetssyndrom, är 75% kvinnor mellan 30-50 år." "Kvinnor mellan 30-50 år." Drar ni samma slutsatser som jag...? Kvinnor i barnafödande ålder. Kvinnor under antikonceptionsbehandling! (p-piller, spiraler)

Ja jag ska inte fördjupa mig mer i detta, men vill ända framföra mina tankar om det hela. Kanske kan det hjälpa även någon med fibromyalgi, PMS, kronisk trötthet etc, som hittar hit! Glöm inte att höra av er om ni känner er träffade! :)
Kommentera här!)
***

Tills vidare kan jag också nämna att jag i dagarna beställt både ett hormontest / östrogentest (för att bekräfta det här med en eventuell östrogendominans) samt en tub med progesteronkräm (ProgesterAll). 

Har hört mycket gott om denna naturliga progesteronkräm, och med tanke på min troliga östrogendominans och mina PMS-symptom/orossymptom, skulle jag vilja ge det en ärlig chans. Kommer definitivt att låta er få veta utfallet även av detta! (Östrogendominans leder som bekant till höga kopparhalter då koppar och östrogen följs åt. En sådan eventuell östrogendominans kan balanseras med hjälp av just progesteronkräm - vilket alltså även hjälper till att balansera zink- och kopparobalanser!) Det kan visst ta lite tid innan en eventuell förbättring visar sig. Men nu ska jag gå till botten med mina problem! Mer om detta när jag hunnit få hem och pröva produkterna.

Så här skrivs det om östrogen/kopparöverskott på nätet (har tyvärr inte källan kvar, skrev ner citatet på en lapp):

Östrogendominans orsakar även höga kopparnivåer, vilket kan orsaka humörsvängningar. Tillförsel av progesteronkräm och undvikande av xenoöstrogener leder så småningom till lägre kopparhalter, även om processen kan ta några månader. Och humörsvängningarna kommer samtidigt att försvinna".


Som sagt, jag återkommer till detta! Det ska bli jättespännande att få svar på testerna och att utvärdera om progesteronkrämen kan hjälpa mig vidare i mitt tillfrisknande. Har i dagarna även beställt ett ex. av boken "Kaos i Kvinnohjärnan" ("Female Brain Gone Insane") skriven av "hormonexperten", föreläsaren och författaren Mia Lundin (Certified Registered Nurse och Nurse Practitioner med specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik). En bok som behandlar ämnet "kvinnor och hormonella rubbningar". Ska bli intressant att läsa!

På återhörande! Och ta hand om er!!/"K".


Mycket spännande saker på gång


En liten uppdatering! I förrgår anlände Mia Lundins bok "Kaos i Kvinnohjärnan" med posten!

Och redan igår kväll var den urläst! :) Som jag sett fram emot att få läsa den. Jag blev som uppslukad av denna bok, vilken på ett både tydligt och konkret sätt tar upp det här med hormonella obalanser (vilket jag nu tror att kopparspiralen förorsakat mig i form av mycket kraftig PMS - testerna om någon vecka kommer att fastställa om min misstanke stämmer). Inte nog med det! Den är dessutom skriven på ett mycket positivt och uppmuntrande sätt. Du är inte ensam om att känna som du gör, det finns en "enkel" (biokemisk) förklaring till varför du mår som du gör, och kanske viktigast av allt - Det finns en lösning på problemet!


Boken ger mycket konkreta förslag på hur du dels fastställer, men även kommer tillrätta med, hormonella obalanser. Hur du, på ett enkelt och naturligt sätt, kan avhjälpa exempelvis ångest och depression. Boken tar även upp relevanta ämnen som stress, binjuretrötthet och sköldkörtelproblem. Ett holistiskt sätt att angripa "kopparförgiftning". Rekommenderas å det varmaste!


Hormontesterna/signalsubstanstesterna (i form av salivtest+urinprov) har också kommit. Återkommer förstås med resultatet när det kommer! (Analysen skickas till USA, så svaret dröjer någon/några veckor efter det att jag lämnat proverna).

Svaret på min senaste hårmineralanalys beräknas anlända med posten precis vilken dag som helst. Det ska bli såå spännande! Uppdaterar här i bloggen allteftersom!

PS: Gjorde ett hemmatest, testade kopparhalten av den ungefärliga ytan 380mm2 koppar (försökte efterlikna samma kopparyta som kopparspiralerna har) genom att lägga 2 st kopparslantar i ett provrör. Tillsatte reagensmedlet (Salifert Cu test) och... voila:KoppartestResultatet hamnade någonstans runt 1 ppm (mg/L). Nu är det förstås ingen nyhet att kopparspiraler avger koppar, och undersökningen är förstås högst ovetenskaplig... men ändå... Det blir väldigt tydligt när man ser det så här, vad man faktiskt utsätter den stackars kroppen för. På bilden har reagensmedlet bara hunnit verka i ca 10 minuter. Färgen fortsatte att mörkna en bra stund efter det... Ser man då också på koppar som ett potentiellt gift (vilket det ju faktiskt är i för höga mängder), blir det inte svårt att förstå vad en sådan här utsöndring direkt i livmodern eventuellt skulle kunna leda till. Tillförseln sker ju konstant!

VAR FINNS FORSKNINGEN? Varför kan inte Bayer ange någon källa på sina uppgifter om kopparfrisättning? HÖGST oroande, och bara tanken i sig får mig att må riktigt, riktigt illa.

Man (Bayer) uppger att kopparfrisättningen ligger på 60mcg/dag, men kan inte svara på om detta gäller för de nyare kopparspiralerna, med den nästan fördubblade kopparytan, eller ens ge ett svar på varifrån siffrorna kommer. Jag kan dock berätta att jag igår hittade information om detta på nätet (se vänsterspaltens mitt); och uppgifterna om en kopparfrisättning på 60mcg/dag (under det första året, ska tilläggas) grundar sig på forskning gjord 1975. 1975!!! (se källhänvisningen på samma sida) Och man skriver tydligt och klart, att denna siffra gäller kopparspiraler med 200 mm2 yta!!! Så trots att kopparytan nästintill fördubblats sedan dess, uppger Bayer att NovaT 380, med 380 mm2 yta, frisätter "60mcg/dag". Och den siffran grundar man alltså på en helt annan typ av kopparspiral, med betydligt mindre kopparyta!! 40 år gamla siffror!!! Jag blir så arg!!


Visste ni förresten, att man vid den ursprungliga "approval"-ansökan för Paragard 1984(vanlig kopparspiral i USA och motsvarande NovaT) hade med "nervousness" som angiven biverkning...? (Samt "ryggvärk" och "benvärk"?) Under senare år har man av någon anledning raderat dessa uppgifter i senare liknande ansökningar!


(Listan - här ett utdrag - hämtad ur "Original approval for Paragard fr. 1984", pdf som återfinns i detoxgruppens filarkiv men även på http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/pre96/018680_original_approval.pdf)


***

Svaret på hårmineralanalys nr 2 har kommit! (januari 2014)

Nu har det kommit! Svaret på den uppföljande håranalysen! Föga förvånande kunde den bekräfta: Kraftig eliminering av koppar! Jag har fått tillstånd av NutriTech att publicera mina resultat, men måste bara fixa bilder först! Det kommer inom kort!

Kopparvärdet hade nu stigit till hela 7,2 mg% (tidigare låg det på 3,9), och en "normalfrisk" person förväntas ha ett värde under, eller strax kring, 2,5... Gränsen för "högt" värde går vid just 3,9... Hurra!! Ärligt talat så grät jag hysteriskt, när jag såg resultatet! Av lättnad, av glädje, av Gud-vet-vad! Det här resultatet bekräftar så mycket! Framför allt varför jag mådde så otroligt dåligt igen under oktober och början av november! Jag misstänkte ju att jag då började göra av mig med överskottet av koppar... men nu har jag det även svart på vitt! Vilken skön känsla!! Kopparn har börjat lämna lagringsplatserna/vävnaderna! Jag har det bekräftat att jag håller på att bli frisk!! VILKEN KÄNSLA!!! Och allting stämmer med hur jag har mått!! Jag kunde inte ha fått en bättre start på 2014! :-)

Det som är så bra med en
hårmineralanalys, är att den är ett effektivt verktyg för att få reda på näringsstatusen i kroppen över tid (ingen "ögonblicksbild" som ett vanligt blodprov ger) - dessutom sker det hela på ett garanterat ofarligt sätt! Du angriper problemet från dess botten, genom att gå till grunden med problemet: genom att återställa mineralobalanser i kroppen. Hur? Genom enkla koständringar och kosttillskott (som beskrivs i häftet man får från Trace Elements). Samtliga kostråd är personligt utformade, och bygger på vad din aktuella hårmineralanalys visar. Sedan får man väldigt enkla råd att följa: "Ät MER av följande", "ät MINDRE av följande".

Nu i efterhand känns det som om jag valde helt rätt metod för att angripa min kopparförgiftning på. Det finns vissa som förespråkar kelatbehandling, men metoder som dessa har jag ingen direkt erfarenhet av, och har därför valt att inte ta upp dem till diskussion här i bloggen. (Vill du trots allt veta mer om sådana behandlingar, så googla "copper"+ någon av termerna "Atamir" (="
Penicillamin" - Används mot bl.a reumatism - som enl. forskning kan knytas till höga kopparhalter! Notera även biverkningarna, samma som vid "koppardumpningar"!), "Dimaval" (="DMPS"), "DMSA" eller "EDTA". Det finns även de som använder så kallade zeoliter. "Infrared sauna" sägs också vara bra. Inte testat själv. Detsamma gäller så kallade "leverreningar". Men dessa metoder kan jag inte så mkt om.HÄR ser ni så mina staplar, de nyaste nederst! Kolla in kopparnivån.... (Cu-stapeln, nr 5 fr vänster). Hårmineralanalys nr 1, juli 2013Hårmineralanalys nr 2, december 2013
Samtliga staplar ska helst befinna sig inom det vitfärgade området. Kopparn är i senaste analysen på tok för hög, vilket bekräftar att jag nu äntligen börjat eliminera koppar!

Kalciumnivån (Ca, längst till vänster) har samtidigt sjunkit, vilket indikerar att mitt "calcium shell" (som ofta indikerar "hidden copper toxicity", dvs koppar inlagrat i vävnaderna) nu börjar försvinna. "Calcium shell" brukar det kallas när kalciumet stiger över 165-180 (jag hade 181 i första analysen).        

Som jag nämnde tidigare i bloggen så kan du även göra en sådan här håranalys helt på distans, du kan om du mejla direkt till bland annat berit@naturlakaren.se för mer info. om tillvägagångssätt och priser. Du klipper då av håret själv, hemma, enligt mejlad instruktion från terapeuten, och skickar sedan in hårprovet till terapeuten - som i sin tur skickar det vidare till Trace Elements laboratorium i USA.12 februari 2014

En biolog tillika forskare i Argentina som forskar inom just området kopparspiraler och kopparförgiftning (!) har kontaktat mig, och jag henne. Bland annat frågade hon efter hur mina håranalyser sett ut. Hon har även efterlyst fler "kopparrapporter" i "detoxgruppen" jag tidigare nämnt. Hon skriver en gedigen avhandling i ämnet, och den beräknas vara klar för publicering nu i år. Snacka om spännande läsning!

Läkemedelsverket, då? Jojomen, bättre sent än aldrig! I dagarna fick jag äntligen, efter lång väntan, ett mejl, med svar på min fråga angående hur man egentligen bör göra som privatperson när man rapporterar in dessa biverkningar. Svaret löd:


"Tack för din anmälan avseende kopparspiraler. Att få in information om misstänkta överträdelser av det medicintekniska regelverket är viktigt för Läkemedelsverket.

Vad gäller information från tillverkaren anger Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11), bilaga 1, punkt 13.1 att varje produkt ska åtföljas av den information som behövs för att produkten ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt, och för att tillverkaren ska kunna identifieras.

Vi ser din anmälan som en information om misstänkt överträdelse av detta och vi kommer att ta hänsyn till den anmälda produkten vid prioriteringen i vårt tillsynsarbete.

Vad gäller rapporteringen kan även privatpersoner använda det formulär som finns på vår hemsida. Det kan dock finnas stora fördelar med att man som privatperson istället uppmanar vården att rapportera eftersom de kan ha tillgång till betydligt mer information som kan underlätta den utredning som vidtas vid rapportering till Läkemedelsverket. Det finns krav på vårdgivare att rapportera negativa händelser eller tillbud med medicintekniska produkter enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1), vilket kan vara bra att känna till."


Exakt vilket formulär man menar, framgår inte riktigt. Det finns ju faktiskt två stycken - ett avsett för läkemedel, och ett avsett för medicintekniska produkter (som ju kopparspiralen är). Det senare verkar dock vara mer avsett för vårdpersonal... Men fyll för Guds skull i så många formulär ni bara kan! Gärna båda två!!

Sedan håranalys nr 2 har jag dessutom börjat knapra de kosttillskott som Trace Elements rekommenderar. Det var en himmelens massa piller :) och jag måste erkänna, att jag lagt mig på en något lägre dos än den rekommenderade. Annars skulle jag fått knapra i mig mer än, tror det var, 30 tabletter dagligen!! :-) Men jag mår så pass bra nu, att jag anser en lägre dos räcka. Sen, ska erkännas, var jag lite rädd, att ett så pass stort intag av bland annat zink, skulle göra att jag mådde mycket sämre igen... (eftersom det driver ut kopparn osv). Men, fortsätter jag att må så här underbart bra, kan jag nog öka dosen om ett tag ändå. Om det ens behövs då, vill säga...?!14 april 2014 - Svaret på hormon/signalsubstansanlyserna + en tredje håranalys

Så äntligen har svaret kommit! Hormontestet/signalsubstanstestet kunde bekräfta kraftigt förhöjda värden av adrenalin och noradrenalin. Och just koppar stimulerar utsöndringen av dessa båda ämnen! Jag tror inte att mitt resultat är någon slump direkt! Detta överensstämmer också så bra med hur jag har mått under senare tid.Hormon- och signalsubstansanalys, februari 2014


Jag har dessutom lämnat hår för en tredje håranalys. Resultatet väntas dimpa ner i brevlådan precis vilken dag som helst! Låt mig gissa, baserat på mitt mående, att kopparstapeln nu kommer att vara högre än nånsin tidigare? Det skulle så väl förklara mina djupa "dippar" här på slutet! Och däremellan, måste jag såklart tillägga, mår jag precis som jag brukar - ÄR MIG SJÄLV!!! Lugn! Inte stresskänslig! Inte ljudkänslig! N O R M A L !!!!


Maj 2014

Japp, resultatet från håranalys 3 har kommit!! 
Hårmineralanalys nr 3, april 2014
Och gissa vad, kopparstapeln har nu dragit iväg upp till hela 12,7 mg%!!! (normalt ska ju detta värde ligga under ca 2,5, och förra mätningen visade ett värde på 7,2!) Och hur mår jag då??? Tja, i februari och mars hade jag en REJÄL dipp - vilket nu håranalys 3 verkligen ger förklaringen till. Mina kopparvärden var då skyhöga! MEN, sedan resultatet kom, var jag sedan under april månad I STORT SETT SYMPTOMFRI!! (bara "småkänningar" under 4 separata dagar - det var allt, den månaden!!!). ALLDELES; ALLDELES UNDERBART!!! Dock ska tilläggas att jag nu i början av maj månad åter fått lite småkänningar. Men det är väl naivt att tro att all koppar försvinner pang bom, liksom... Men med mkt stor sannolikhet, har nivåerna nu sjunkit ganska rejält!! Får se om jag kan låta bli en fjärde håranalys i slutet av sommaren... ;)

ANMÄL BIVERKNINGARNA för guds skull!!!  Och kommentera hemskt gärna nedan! TACK! Och på återhörande framöver!! :)


Här kommer förresten en länk till en bok som är skriven av en amerikansk kvinna som drabbats. Hon förlorade ca 80% (!) av sitt hår, redan under de tre första månaderna med kopparspiral!! (Jag har inte hunnit läsa den själv än)

"Surviving the IUD: The Genesis"
iTunes: https://itunes.apple.com/us/book/sur...67511203?mt=11


Och så ett videoklipp där en av de främsta experterna - Dr Rick Malter - inom området "kopparöverskott" uttalar sig:


Juli 2014

Kort uppdatering för er som följer denna blogg! Tyvärr, tyvärr kom ett gigantiskt bakslag i juni månad, ett bakslag som faktiskt håller i sig än. Detta trots att april månad (och en stor del av maj månad) var helt symptomfri!! Jag har levt under rätt stressiga förhållanden nu i sommar, vilket förmodligen varit en stor anledning till att dessa dumpningar av koppar triggats igång. Hur min kopparstapel ser ut, kan man bara starkt misstänka.... ska försöka få till en ny analys inom kort!!


Har den där konstiga, oroliga känslan i kroppen. Känslig för stress. Lättirriterad. Känner att något är så himla fel. Ja, ni som lider av detta själva, vet...

Verkar som om mina "tvåveckorsintervaller" nu blivit - månader. En månad symptomfri - en månad i helvetet... Lite så. Nu har jag mått sämre i kanske fyra, fem veckor, så nu väntar jag idogt på en period av bättre mående. Jag behöver verkligen lite återhämtning nu!! Sen så har jag fuskat med kostråden nu under sommaren. Frossat i glass och sötsaker. Inte bra!! Åter till "näringsprogrammet"!! Kosttillskotten har jag dock hela tiden fortsatt att knapra, om än i en lite mindre dos än den rekommenderade.

Det finns all anledning att tro, att kopparstapeln peakar just nu. Inte i februari/mars, som jag då trodde. Jag har mått sämre nu. Ganska mycket sämre till och med. Nu är jag jättenyfiken på vad nästa analys ska visa. SEN måste det vända!!! (Den minskande kalciumstapeln och den ökande kopparstapeln talar ju för det)


En mycket tragisk nyhet har jag också att förmedla. Den argentinska forskare som jag tidigare nämnde, som skrev en avhandling om kopparspiralers eventuella toxicitet, har tyvärr avlidit. Hon gick bort i april månad. Avhandlingen skulle presenteras senast i maj... Jag var personligen i kontakt med denna kvinna och såg med spänning fram emot hennes forskning, som jag i viss mån bidrog till. Hemskt tragiskt att hon nu plötsligt är borta. Jag mejlade henne senast i april, men fick då inget svar... Nu vet jag varför :( (Forskningen kommer dock en annan kvinna vid samma institution att färdigställa. Jag återkommer om jag får mer info. om denna intressanta forskning.)

Jag hör av mig framöver!!!


Inom den "alternativa" världen är det här med kopparförgiftning ett välkänt fenomen. Likaså inom veterinäryrket. Googla så får ni se. "Copper toxicity". Där står precis ALLT om detta!

 I "Veterinary manual" (http://www.merckmanuals.com/vet/toxicology/copper_poisoning/overview_of_copper_poisoning.html) kan man läsa följande:

"The toxicosis remains subclinical until the copper that is stored in the liver is released in massive amounts. Increased liver enzymes may provide an early warning of the pending crisis. Blood copper concentrations increase suddenly, causing lipid peroxidation and intravascular hemolysis."Citat från ovanstående länk: 

"This storage in the liver can take months or even years to reach a toxic level. The elimination of copper from the body through the kidneys is slow. Even then, it needs a stress to release the copper."

Med andra ord, om samma sak gäller för människor, så märker man inte av ett kopparöverskott förrän levern har uppnått toxiska nivåer av koppar. Och då - frigörs kopparn i, som dom skriver, "massiva mängder". Vid stress!! (Fysisk som psykisk)

Hoho, forskning på människor, tack??? 

Man känner igen sig! Varför är kunskapen inom den traditionella vården obefintlig??? Varför vet veterinärer allt om riskerna med kopparöverskott, medan vanliga läkare inte vet ett skvatt!!! Synd och skandal!!

Ytterligare info jag hittade häromdan, angående kopplingen kopparöverskott och depression:

http://www.walshinstitute.org/in-the-press--media.html

http://www.walshinstitute.org/researchstudies.html

Här ett exempel på vad som skrivs i en av artiklarna från sidorna ovan, en artikel som behandlar ämnet "depression" och hur det finns fem olika typer av depressioner. Notera bl a "copper overload" som en av punkterna! Notera även hur Walsh säger att vid "copper overload" (15 % av alla depressioner) har SSRI liten eller ingen effekt!! Dock blir de bättre av att normalisera sig gm "nutritional balancing"! (http://www.foxnews.com/health/2014/05/17/new-blood-urine-tests-find-5-distinct-types-depression-researcher-says/):

"5 Biotypes of Depression

The five defined depression biotypes are:

Undermethylated Depression
This type of depression was found in 38 percent of patients in the study. The problem in these cases is low activity at serotonin receptors, apparently due to rapid reabsorbtion after serotonin is released into a synapse.
“It’s not serotonin deficiency, but an inability to keep serotonin in the synapse long enough. Most of these patients report excellent response to SSRI antidepressants, although they may experience nasty side effects,” Walsh said.

Pyrrole Depression
This type was found in 17 percent of the patients studied, and most of these patients also said that SSRI antidepressants helped them. These patients exhibited a combination of impaired serotonin production and extreme oxidative stress.

Copper Overload
Accounting for 15 percent of cases in the study, these patients cannot properly metabolize metals. Most of these people say that SSRIs do not have much of an effect—positive or negative—on them, but they report benefits from normalizing their copper levels through nutrient therapy. Most of these patients are women who are also estrogen intolerant.

“For them, it’s not a serotonin issue, but extreme blood and brain levels of copper that result in dopamine deficiency and norepinephrine overload,” Walsh explained. “This may be the primary cause of postpartum depression.”

Low-Folate Depression
These patients account for 20 percent of the cases studied, and many of them say that SSRIs worsened their symptoms, while folic acid and vitamin B12 supplements helped. Benzodiazepine medications may also help people with low-folate depression.
Walsh said that a study of 50 school shootings over the past five decades showed that most shooters probably had this type of depression, as SSRIs can cause suicidal or homicidal ideation in these patients.

Toxic Depression
This type of depression is caused by toxic-metal overload—usually lead poisoning. Over the years, this type accounted for 5 percent of depressed patients, but removing lead from gasoline and paint has lowered the frequency of these cases.
“We are not the first to suggest that there may be other causes of depression, but we might be the first to identify the other forms of depression, and the first to suggest blood testing to guide the treatment approach,” Walsh said.


19 augusti - Svaret på hårmineralanalys nr 4 är här!!

Nu har jag återigen ett svar! Det kom med posten idag. Kopparhalten har sjunkit något, från 12,7 mg% till 11,6 mg%. Ingen jätteminskning - MEN jag tror det kan ha att göra med att jag klippte håret själv denna gång. Tog nog bara ca 2 cm, vilket motsvarar ca 2 månaders utväxt. Hade jag tagit lite till, hade mer hår från min "bra period" före den extrema "sommardumpningen"kommit med - och vips - då hade medelsiffran förmodligen sjunkit!! Men huvudsaken är att tendensen ändå visar på en MINSKNING av kopparhalten trots allt, HURRA!!!!!! Sen är det förstås positivt i sig, att koppar fortsätter att utsöndras!!

Kalcium hade bara minskat något, vilket även det är ett bra tecken iof, att det går åt rätt håll menar jag. Kalcium ligger snaaaart inom referensvärdena/normalspannet! (Har 103 mg% nu, tror gränsen för normalt går vid 97. Började på 181!)

Övriga ämnen var i princip oförändrade, någon liten ändring hit och dit bara. Så jag fortsätter min supplementering och försöker följa kostråden bäst jag kan. NU ska kopparn UT!!! Nästa analys kommer bli superintressant!! (Kommer troligen göra en ny i november/december nån gång. En normaliserad kopparstapel/ett fortsatt perfekt mående, vore den bästa julklapp jag kunde få. Snälla "någon"???)


Mest intressant just nu, var den uppgift jag fick via en mejlerska för ett par dar sen, en drabbad kvinna som skrev att hennes barnmorska sa att de "slutat med Nova T".... på frågan varför, fick hon inget klart svar. Så nu blev jag jättenyfiken, förstås!!! Har man dragit in spiralen från den svenska marknaden, eller var det bara just den enskilda kliniken som slutat använda Nova T...? Någon annan som vet mer om detta...? Brevskriverskan skulle försöka fråga sin barnmorska igen, även hon mån om ett riktigt svar på frågan! Hör jag något så berättar jag det här!!

Vi lär höras igen!!! :)Hårmineralanalys nr 4, aug 2014

2014-10-27
Vill bara sticka in med ett par uppmuntrande historier från vår slutna facebookgrupp "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral", självklart anonymiserade här:

"Status i KOPPARSPIRALSFÖRGIFTNINGSHISTORIEN!
Uttagen 14/10-14
Insatt maj 1999
Sen jag tog ut spiralen i tisdags har jag:
Blivit av med hjärndimman
Vaknat pigg och rask varje morgon runt sju
Blivit av med tröttheten
Blivit av med utmattningen
Blivit glad och positiv
Blivit av med tyngden och motståndet i kroppen
Blivit av med mjölksyran i musklerna
Blivit av med dimsynen och kan fokusera blicken
Kunnat hålla igång hela dagarna utan vila och utan att få böta efteråt
Blivit av med ansamlad vätska i hela kroppen, främst i övre delen av magen och i nacke/bröstrygg
Blivit av med stora delar av min kroniska smärta
Blivit av med intolerans mot vete och socker
Blivit av med största delen av värken och stelheten i mina fingrar och händer och mitt högra ringfinger fastnar inte längre i böjt tillstånd.
Blivit av med spänningar i alla muskler i hela kroppen jag inte visste att jag hade hela jag är "lös".
Blivit mycket mer rörlig
Blivit mycket mer social
Kort sagt, JAG HAR FÅTT TILLBAKA MITT LIV!!!"

...Och så denna:

"Mina "dumpings" kommer med längre mellanrum och känns inte alls lika djupa som förr. Lättar med tiden. Nu lever jag nästan helt utan symptom! Känner mig starkare, mer insiktsfull och prioriterar mig själv mer. Selekterar bort släkt och vänner som inte vill mig väl. Helt otroligt vad jag lärt mig mycket efter det här kopparhelvetet! Fortfarande enormt tacksam över din blogg och kamp med att övertyga mig i början då jag tvivlade! TACK! Du gör ett fantastiskt jobb! Under en kurs i helgen öppnade jag försiktigt diskussionen om kopparspiralshelvetet och blev så förvånad när en ung kvinna sa att henne gynekolog avrått henne från just kopparspiral pga dess giftighet och benägenhet till mental ohälsa!!! Blev så glad!
Idag har jag tid igen hos min underbara akupunktör och det är lägligt eftersom jag ska ha min mens vilken sekund som helst och därmed känner svaj/dump. Hanterbar sådan  "


"Hej Alla ! Efter 11 år med spiral och med otaliga symtom såsom tex blodsockerfall , inre darrningar , stark stresskänslighet , oro, ångest , acne , sömnproblem , dimsyn mm mm , har jag nu 1 år efter uttag äntligen hittat mitt vanliga jag ! Efter att i 11 år trott jag måste vara ovanligt oroligt lagd nu känna mig " vanlig " !! Acne borta , darrningar borta , bättre syn, klarar stress mycket bättre och har ett inre välmående ! Jag har inte gjort hma ! Jag har ätit zink periodvis , selen och en halv pressad eko citron / dag och omega 3 ( Möllers ) ! Vilat mycket men även promenerat och tränat styrketräning 1 ggr/v ! Bör tilläggas att jag även sanerat mina resterande amalgam lagningar 👊🏽 jag använder mig även av Mia lundins progestron kräm med mycket god effekt ! Adjöss pms och spänd känsla i kroppen ! Har kännt mig som en spänd sträng de senaste åren med bla ledvärk och kraftig värk i nacke ! Allt det är puts väck ! Hallelulja prais the lord 😅😆kanske jag åker på en dumpning till ! Men jag känner mig verkligen som på nytt född 👊🏽🙌🏼 kämpa på alla , after every dark night there's a Bright day ❤👊🏽👊🏽
Mådde jättebra direkt efter uttag ! Svävade som på moln ! Efter ca 3 mån vände det och jag mådde dåligt med starka dumpningar , speciellt 2 veckor innan mens ! Jag blev yr , skakig , otroligt trött och super stressad för minsta lilla !! Detta pågick i ca 4 mån ! Därefter provade jag Mia lundins progestron kräm och allt börja vända sakta men säkert ! Koppar främjar östrogen och minskar progestron ! Samma relation som koppar - zink ! Krämen verkar avslappnande och jag blev otroligt hjälpt ! Sen maj har jag bara kännt mig bättre ,sakta men säkert ! Den fruktansvärda trötthet och orkeslöshet är borta 🏼 fantastisk känsla ! Första gången jag satte in spiral var jag 28 år och hade två små barn ! Jag mådde kasst men trodde det berodde på skilsmässa och småbarns år ! Efter mitt tredje barn ny spiral och efter ett pr mån mådde jag riktigt dåligt m bla kraftiga blodsockerfall , darrningar mm gick på kbt ! Det gick fem år med dimsyn, omättlig trötthet , oro och massa stress ! Sen var det dax för spiral nr 3 ! Det gick ett pr mån och jag blev jättedålig ! Super stressad och svårt att sova ! Oro och ångest ! Kbt besök del 2 ! I denna vevan tipsade en kompis om denna sida och möget åkte ut 🏽trodde jag hade hyperglykemi/ sköldkörtel problem , var utbränd mm tänk " inga biverkningar " mer än rikliga blödningar pusselbitarna har fallit på plats ! Nu blir det bara bättre 🏼"20 november 2014


Kan inte hålla mig... måste, måste, måste berätta!! ;) Har lämnat hår för en femte analys!!! Skickade in hårprovet för ca två veckor sedan... vilket innebär att svaret borde hamna i min brevlåda vilken dag som helst!! :) SÅÅÅ spännande!!! Jag måste dock börja med att säga att resultatet, oavsett vad det visar, nog kommer att visa en nååågot "förskönad" bild av verkligheten, alltså efter att jag skickat in håret, åkte jag på vääärldens dumpning/symptom (under två v)... dessa kom alltså inte med i den nya analysen. Får ha det lite i åtanke när jag läser av resultatet när det kommer. Å andra sidan var det lite tvärtom förra gången, har jag för mig. :)

Vad har då hänt genom alla de fyra föregående analyserna? Sammanfattningsvis kan man väl säga: Det går åt rätt håll!! Men det tar tid! Min långsamma ämnesomsättning har snabbat upp lite. Binjurarna "dippade" när kopparn sköt i höjden, men börjar nu jobba på igen. Sköldkörtelhormonerna fungerar bättre. Efter ca 1 år "peakade" den utsöndrade kopparn (som det ser ut nu iaf), och därefter började värdena klättra/sjunka mot det bättre. Undrar om det innebär att det kommer ta ytterligare ett år, tills jag är helt återställd...? Vem vet... dock sägs det ju, att symptomen försvinner efterhand, och att dumpningarna blir mildare och kortare osv... jag får väl vänta o se, helt enkelt. Nej stryk "enkelt"! Det är LÅNGT ifrån enkelt! Gud, jag som i min enfald trodde att jag skulle vara återställd förra hösten, några få månader efter uttaget. Tänk så fel jag hade!! Men vad jag har läst/lärt mycket under resans gång! Jag vet nu att det är helt naturligt, att avgiftningen tar tid! Kroppen reglerar själv vad den klarar av! Läste nånstans, ang. detta med dumpningar, att när kroppen har tillräckligt med energi igen, precis då kommer nästa dumpning (=alltså, när kroppen är "redo" för en ny omgång...). Sen när kroppen inte klarar av mer, när energin blir för låg, ja då avslutas dumpningen och man mår bättre igen. Sen håller det på så.... tills all koppar (ja, den överflödiga delen då) har utsöndrats. Det är därför som man alltid i stort sett mår "jättebra" precis när en ny dumpning drar igång. Kroppen "vet" att den klarar av en då...

Har precis kommit ur en 18-dagars (!!) dumpning nu. Helt utmattat pga det. Ansträngningen som det innebär att gå omkring i ett konstant "fight-or-flight"tillstånd... Huu!!!.... men nu är det över - än en gång!! Men hur många dumpningar har jag kvar, är frågan?? Hur orkar man??? Man orkar genom att se framstegen i håranalyserna!! Dom är min räddning genom den här rysaren. Ihop med alla historier som vittnar om samma sak som jag - och du - går igenom just nu. Historierna som ger hopp, som visar att det finns en väg UT ur eländet! Du har väl gått med i vår facebookgrupp för drabbade?? ("kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral").
Vi hörs om några dagar!!!
/K
December 2014

Två nyheter har jag att förtälja denna gång! Ett: DET KOMMER BLI ETT TV-REPORTAGE om kopparspiralers/kopparöverskott/kopparförgiftning!! Håll utkik, ett inslag i TV4 Nyheterna, Kvällsnyheterna, inom kort! (vet ej exakt vilken dag, men troligen v 50-51 ca Obs Sändningen har senarelagts pga att man kommer göra ett större reportage än det först var tänkt, hurra!! Den som väntar på ngt gott!) Det känns STORT!!! Bland annat blir det en intervju med en drabbad kvinna ur "vår" facebookgrupp "Kopparöverskott / Kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral". Det går framåt!!! Härligt att ämnet äntligen får lite officiell uppmärksamhet!! Det är på tiden!

TVÅ: Svaret på håranalys nr 5 har kommit!! Och det visade - ungefär samma resultat som sist... koppar saaaakta neråt.... från 11,6 ner till 10,7 denna gång. Kalcium fortsätter sjunka - nu 85 mg% (mot tidigare 103). Började på 181!! Så det går framåt, men det går saaaaaktaaa!!


Hårmineralanalys nr 5, nov. 2014


Mars 2015 - det POSITIVA svaret på håranalys nr 6!!!

Hårmineralanalys nr 6, mars 2015

Bilden talar för sig själv :D NU ÄNTLIGEN HÄNDER DET GREJER!!!
Koppar ner från 10,7 till 7,5 och kalcium ner till normalnivå - från 85 till 56!! Och dessutom, natrium upp från 3 till 5, och kalium från 1 (!) till 5 ! (Visar "vitaliteten", och hur binjurarna fungerar) HURRA!!! Äntligen ser jag ljuset i den här hemska, mörka tunneln!! Detta bådar gott för sommaren 2015!! Kanske får jag må (ständigt) bra då. Kanske inte. Vad som än händer, kommer ni att få veta!!! Måste även här tillägga att jag även denna gång åkte på en rejäl dumpning efter att håret skickades in. Men det var ju lite samma sak sist, så resultaten kan nog sägas vara ganska rättvisande, så att säga. Ni ser tendensen!! Koppar på väg ner mot normalnivå!! TJOHOOOOOOOO!!!!! YES!!!! Hur mår jag då? Överlag mycket bättre förstås!! Men, som ni ser ovan, det är inte riktigt slut på eländet än. Koppar ligger fortfarande mkt över det normala. Men nu jäklar är jag på rätt väg och det MINSKAR!!! Dumpningarna är fortfarande... högst otrevliga :/ (stresskänslighet, oro - men "bara" dom symptomen kvar) men, ja..... PÅ RIKTIGT GOD VÄG NU!!! Jag fortsätter knapra kosttillskott, och försöker tänka fortsatt på dieten (följa råden i analysen). För er som undrar/missat/glömt, detta är vad jag tar (OBS! Baserat på min personliga analys, så rekommendationerna gäller förstås inte "alla"!)

ZMC Plus (zink mm)
Vitamin E Plus (E vitamin + selen)
MinPlex B (B-vitaminer)
AdreKomp (Binjurestöd)
ParaPack (Metabolisk support, ökar ämnesomsättningen - alltså minskar Ca och Mg och ökar Na + K)
HCL (för matsmältningen)

Utöver detta har jag även i perioder tagit Mariatistel (stöttar levern), druckit mängder med filtrerat vatten, tagit probiotika, ökat intaget av proteiner (kött, fisk, ägg) och minskat på kolhydrater, mjölkprodukter (kalcium!) och fett. Vilat så mkt jag bara kan. Ägnat mig åt högst måttlig motion (promenader).


April 2015

ÄNTLIGEN!!! I förrgår sändes TV-inslaget om kopparspiraler!! (och Bayers´anknytning till Läkemedelsverket...) Tisdagen den 7 april såg vi Rebecka Hillqvist i TV-rutan heroiskt ställa upp för oss alla drabbade. Se inslaget HÄR! YES!!! Tack Rebecka för din insats, och nu hoppas vi på fortsatt spridning via "ringar på vattnet!" 

Sen har jag två boktips att komma med. Den första boken jag vill tipsa om, är "Finn Din Energikod" av Sanna Ehdin. Inte om kopparöverskott specifikt, men en holistiskt lagd bok som jag tycker väldigt mycket om. Så himla många bra tips och råd! Läs den! Den har jag faktiskt haft väldigt stor nytta av under "dumpningarna"!

Boktips nr 2 är "The Healing Workbook" av Rick Fischer, som jag håller på och läser just nu. Här står till och med en del om kopparförgiftning specifikt! (En av få böcker som tar upp ämnet!) Även om fokus ligger mer på det "holistiska" synsättet på hälsa. Underbar bok som bjuder på många positiva vibbar/tankar! Gillar upplägget starkt, där man genomgår ett 12-veckors "program" och får sätta sina egna mål, skriva egna affirmationer, blandat med hälsosamma tips och råd. Små, dagliga steg, mot stora hälsoframsteg! Denna bok får avsluta min "kopparresa"! :) Läs mer om boken här (eng.)


(För du har väl inte missat att läsa Ann-Louise Gittlemans bok "Why Am I Always So Tired?" som jag skrivit om tidigare..? Den boken FÅR man bara inte missa! Handlar om enbart just kopparöverskott! Har läst den 5 ggr vid det här laget...) Den boken har varit min räddning många gånger!!!

Sist men inte minst, vill jag bara säga det att JAG MÅR SÅ MYCKET BÄTTRE NU!!!! Snart 1 och en halv symptomfri månad!!! Är det äntligen över? Är det det? På riktigt...? (Enligt Ann-Louise Gittleman, författare till boken "Why am I always so tired?" som handlar om just kopparöverskott, kan man se sig som friskförklarad efter 3 symptomfria månader på raken. Det närmar sig verkligen nu!! :) :) :)


JUNI 2015

Svaret på min 7:e (!) håranalys har kommit! Fortsatt sjunkande koppar, dock inte lika stor minskning som förra gången. Ner från 7,5 till 6,3! (Målet är runt 2,5). Lite sämre kalium och natriumvärden igen. Bild kommer. Hur har jag mått då? Hela maj var en enda stor dumpning i princip. Åter ner i träsket, ner i tvivlet, mörkret, hopplösheten... men så vände det, precis som det alltid gör! Ganska tvärt!! Nu hoppas jag förstås på MINST 2 symptomfria månader!! Förra "braiga" perioden varade i nästan 2 månader. Vet inte om jag skrev det i mitt förra inlägg, men enligt AnnLouise Gittleman (som skrivit en bok om kopparöverskott, "Why am I always so tired?") kan man räkna sig som återställd efter 3 symptomfria månader i rad. "Snart" där nu, känns det som!! I skrivande stund mår jag UTMÄRKT! Precis sådär som man SKA må!! :) Jag har njutit i fulla drag de senaste två symptomfria veckorna, och ska försöka fortsätta med det :). Det KAN ju inte vara så långt kvar nu! Jag menar, jag har "detoxat" i över 2 år nu!!! Kanske var det lika bra att jag dumpade rejält under maj månad, det kan ju faktiskt betyda att både juni och juli, de härliga sommarmånaderna, kommer gå i friskhetens tecken!!! Jag ser helt klart en tendens att det nu går längre tid mellan dumpningarna. I början (typ hela första året minst...) var det högst 2 veckor i rad, som jag mådde normalt!!

Sen en mycket intressant grej. Ni vet det här med "Hur mycket koppar utsöndras egentligen från en Nova T kopparspiral?". Svaret jag fick från Bayer själva, var "60 microgram per dag". En uppgift som Bayer inte kunde ge mig någon källa på!! Själv hittade jag däremot källan, som sa att "60 mcg per dag gäller de äldre spiralerna med mycket mindre kopparyta än vad Nova T har!!!") Kolla här ska ni få se, vad en tjej i facebookgruppen nyligen hittade! Tydligen har frågan aktualiserats på sistone ;) mycket på grund av en viss blogg, antar jag.... :-P 

"Angående kopparutsöndring från NovaT Till grund för bedömning av eventuella hälsorisker vid användning av kopparspiralen NovaT 380 med 380 mm2 kopparyta ligger ett flertal studier specifikt utförda på NovaT 380. Till detta kommer studier tidigare genomförda vid utveckling eller utvärdering av andra kopparspiraler. En del av de data som dokumenteras i rapporter i samband med att nya mediciner eller medicintekniska produkter tas fram resulterar inte i vetenskapliga publikationer. Dessa rapporter är oftast sekretessbelagda/konfidentiella bland annat av konkurrensskäl men kan ibland fås från företagen. Analys av bland annat frisatt kopparmängd vid användning av NovaT 380 på människa visar att frisättningen av koppar från NovaT 380 är omkring 30 µg/dygn eller motsvarande 11 mg/år. Den totala frisättningen vid fem års bruk är 55 mg. Den frisatta kopparmängden från NovaT 380 är omkring 1-3% av det dagliga intaget i mat och dryck. Observera att biverkningar ska rapporteras till läkemedelsverket." 

(https://www.sfog.se/media/249806/bifogas_20150327_ang_kopparf__rgiftning.pdf)

Frågan är, vad är egentligen sant och inte?? Vi vet att 60 mcg/dag gäller spiraler med 200 mm2 yta. Enligt uppgiften ovan, utsöndrar en NovaT-spiral med 380 mm2 yta "30 mcg/dag". Alltså skulle kopparutsöndringen MINSKAT till hälften, medan kopparytan ÖKAT till nästan det dubbla. I juni 2016 ställde jag frågan riktad till Kristina Gemzell Danielsson (som skrivit SFOG-inlägget ovan). Så här löd frågan:"Hej,

Jag kontaktade Bayers informationsansvarige för ett tag sedan, med en fråga om Cu-utsöndring från NovaT 380. Svaret löd: "60 mcg/dag". I ett dokument på SFOG.se (en skrivelse undertecknad dig) anges siffran "30 mcg/dag" för exakt samma spiral. Den naturliga frågan blir då: Vilken uppgift är den rätta?"Svaret löd:"De olika svaren beror troligen på att den koppar som avges från spiralen är något högre i början och sedan sjunker. Fördelat på fem år blir det ca 30 mcg/dag även om det direkt efter insättningen är 60 mcg/dygn (och mot slutet sjunker till 15-35 mcg/dygn). Den totala mängden som avges under fem år beräknas vara runt 25-50mg."Min respons:"Tack för det klargörandet. 

Att se till utsöndringen av koppar, är dock en sak. Att se till upptaget, en helt annan. [Läs mer om detta nedan!] Med andra ord blir kopparutsöndringen från en Cu-spiral kontra intaget via föda en irrelevant jämförelse (en jämförelse Bayer använder sig av i patientfoldern för NovaT 380).

Den mexikanska studien fr 2005 ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022851 ) som du säkert känner till, belyser den poteniella risken för toxiska effekter i o m spiralbruk (och uppmuntrar samtidigt till vidare forskning):

"The higher blood Cu levels among T380A user stands out in sharp contrast to previous reports of other types of Cu IUDs. Further research should evaluate if the observed levels are associated to toxic effects."

Vidare sammanfattas i samma rapport (fullversionen): "...in this study, Cu absorption has an observable effect in the metabolism of Cu in the body." 

2009 varnas i en liknande studie ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931365 ):

"The Cu concentration was higher in women with IUDs, concomitantly with time-dependent increases in the main oxidative stress biomarkers (...) We concluded that the use of Cu-IUDs for more than 2 consecutive years should be avoided in order to prevent oxidative damage."

2014: "Cu levels and the concentration of Cu in plasma and brain were dose-dependent and administration route-dependent and demonstrated a prooxidative effect in plasma and brain homogenates. Oxidative stress biomarkers and antioxidative enzyme activity both increased under Cu overload, these effects being more noticeable when Cu was administered IP [Intraperitoneal]."


Med anledning av detta undrar jag om det i nuläget finns någon pågående forskning i ämnet, eller planer på att forska vidare i den här frågan?"

Det korta svaret på den frågan, löd:"Ingen forskning som jag känner till."Och just detta med jämförelsen kopparintag via föda kontra kopparutsöndringen från en kopparpiral ("kopparmängden som utsöndras är mindre än vad vi får i oss via födan") är HÖGST intressant. Läs och begrunda! http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25854930:


Divalent Copper as a Major Triggering Agent in Alzheimer's Disease.

Abstract

Alzheimer's disease (AD) is at epidemic proportions in developed countries, with a steady increase in the early 1900 s, and then exploding over the last 50 years. This epidemiology points to something causative in the environment of developed countries. This paper will review the considerable evidence that that something could be inorganic copper ingestion. The epidemic parallels closely the spread of copper plumbing, with copper leached from the plumbing into drinking water being a main causal feature, aided by the increasingly common use of supplement pills containing copper. Inorganic copper is divalent copper, or copper-2, while we now know that organic copper, or copper in foods, is primarily monovalent copper, or copper-1. The intestinal transport system, Ctr1, absorbs copper-1 and the copper moves to the liver, where it is put into safe channels. Copper-2 is not absorbed by Ctr1, and some of it bypasses the liver and goes directly into the blood, where it appears to be exquisitely toxic to brain cognition. Thus, while aggregation of amyloid-β has been postulated to be the cause of AD under current dogma, the great increase in prevalence over the last century appears to be due to ingestion of copper-2, which may be causing the aggregation, and/or increasing the oxidant toxicity of the aggregates. An alternative hypothesis proposes that oxidant stress is the primary injuring agent, and under this hypothesis, copper-2 accumulation in the brain may be a causal factor of the oxidant injury. Thus, irrespective of which hypothesis is correct, AD can be classified, at least in part, as a copper-2 toxicity disease. It is relatively easy to avoid copper-2 ingestion, as discussed in this review. If most people begin avoiding copper-2 ingestion, perhaps the epidemic of this serious disease can be aborted.

Ja ni ser. Koppar i föda är av en helt annan sort, än den i kopparrör och kopparspiraler! Den inorganiska formen kallas "divalent", eller "copper-2" (Cu+2). Den organiska formen, den som alltså finns i föda, är "monovalent", kallas "copper-1". Denna organiska form av koppar absorberas av tarmarna, förs vidare till levern och tas där omhand genom "säkra kanaler". Den inorganiska formen, Cu+2 (som finns i kopparrör bl a), absorberas inte av tarmarna, en del går förbi levern helt och hållet och går istället direkt ut i blodet! Nu gällde uppgifterna ovan forskning kring Alzheimers, men snacka om att det är relevant även när det gäller det torra konstaterandet att "nej nej kopparutsöndringen från kopparspiraler är inte farlig, det utsöndras såååå lite, faktiskt mkt mindre än vi får i oss via födan". BULLSHIT!!! Det handlar om en helt annan typ av koppar, som alltså kroppen tar upp på ett HELT ANNAT SÄTT!
September 2015


Kort uppdatering, HMA nr 7 är gjord (svaret kom i början av juni) och bild kommer! Resultatet var fortsatt positivt - koppar ner från 7,5 till 6,3! Och idag skickade jag in hårprov till hårmineralanalys nr 8! (!). Måendet då? Ja just nu dumpar jag åter - då blir det som ni vet "nattsvart" en period (trött, nervös, extreeemt stresskänslig) - MEN jag kunde glädjas åt en i stort sett symptomfri sommar!!! Sommaren 2015 blev faktiskt den bästa sommaren på länge! :)


Glöm inte att bli medlemmar i vår facebookgrupp: "Kopparöverskott / kopparförgiftning - med eller utan kopparspiral"! Gruppen har snart funnits i ett år, och har närmare 1000 medlemmar!


Bilder på analys 7 och 8 kommer inom några veckor! (Brukar ta ca 3-4 v för svaret från Trace Elements att komma med posten, så kanske i månadsslutet september/oktober, får jag reda på hur läget ser ut nu............


Kram på er alla kämpar!!Hårmineralanalys nr 7, maj 2015

24 september 2015
Jaaa mina vänner, svaret på HMA nr 8 är här! Koppar ner från 6,3, till 4,1! (Målet är ca 2,5). Bild kommer så snart jag hittar lite tid. Detta blir SÅÅÅ spännande. Ångestfyllt! Vad händer nu? Tar dumpningarna tvärt slut??? TAR de slut? Ja, är det nu kopparn som orsakat dessa "dumpningar", så bör de ju rimligen snart vara över! Åkte på en 18 dagars dumpning efter att jag skickade in hår till analys nr 8, och FÖRHOPPNINGSVIS var det det sista som skulle ut...... Men jag håller huvudet kallt, och tänker att en eller två dumpningar till är fullt möjliga, innan Cu-värdet kommit ner HELT i normalnivå. Lite till. Bara liiiiiiite till!!! 

Mitt kalium låg katastrofalt lågt denna gång (koppar "trycker ner" kalium), och med lite tur ökar det per automatik bara kopparnivån nu sjunker ytterligare. Men jag frossar ändå i frukt, grönsaker, potatis... (kaliumrika födoämnen). För säkerhets skull. Och fortsätter med tillskotten, i låg dos. 

I skrivande stund mår jag återigen HELT NORMALT!!! Vilka kontraster! Kopparrollercoastern....

Bild kommer som sagt, och sen blir det väl en sista (?) analys i december då kanske..... 

Snälla, snälla Tomten.................................. 

Hårmineralanalys nr 8, september 2015
DECEMBER 2015

Svaret på analys 9 är här! Koppar upp igen, vilket förklarar varför jag mått piss dryga 7 veckor i rad! Cu upp från 4,1 till 5,0. Nästan alla andra värden visade en liten förbättring. Dumpningen är nu ÄNTLIGEN över, men jag har noll energi och ork, så här dagarna efter den gett med sig. Må 2016 bli året då jag blir helt frisk!!!

Jag har två suveräna lästips att bjuda på också. Ni kanske har läst/hört talas om Dr Eck? Det var han som påbörjade det digra arbetet med att utveckla det här med håranalyser. Texterna nedan kan nog anses som en rejäl fördjupning i ämnet! Även om detta med koppar!

Lästips nr 1: http://freedom-school.com/health/healthview-newsletter-27-29.pdf (länk, gratis läsning)

Lästips nr 2: http://www.amazon.com/Energy-affects-emotions-achievement-well-being-ebook/dp/B00P6UJYUG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451847812&sr=8-1&keywords=eck+emotions (Kostar runt en hundring att ladda ner) Vid länktrubbel, gå till amazon.com och sök på "Energy" av Eck och Chatsworth.Hårmineralanalys nr 9, december 2015

MARS 2016


Hej igen! Sedan december har jag hunnit med att lämna in hår en 10:e (!) gång. OCH fått svar! Och det tänkte jag berätta om nu. HELA januari, HELA februari, och HALVA mars, mådde jag NORMALT!!! (Dvs 2,5 månader i sträck - personbästa!!) Sedan bara några dagar innan jag fick tillbaka analysresultatet, började de alltför bekanta symptomen dyka upp igen (dock inget värre). Och vad visade HMA:n denna gång? Cu ner lite, till 4,3 mg% (ner från 5,0), men även Ca, Na och K hade minskat (lite oväntat!). Järn, mangan, krom, och fosfor, hade gått upp (mot normalnivå) vilket är positivt. Ja bild kommer så småningom, när jag hittar tid.... I alla fall, denna minskning hos "de fyra elektrolyterna" (Ca Mg Na och K) innebar samtidigt att jag hamnade i det "pattern" (HMA-mönster) som Dr Wilson kallar "4 lows pattern". Detta är något som Trace Elements helt frånser i sina analyser. Och nu till det intressanta, som jag gått omkring och funderat på i flera dagar nu... Enligt TEI (Trace Elements Inc) ska jag fortsätta med mina "vanliga" tillskott. Enligt ARL, det andra stora labbet, ska man INTE fortsätta med stimulerande tillskott när man befinner sig i detta 4 lows pattern..! Detta betyder, att de tillskott jag rekommenderas enligt TEI, bl a Adrekomp (stimulerar binjurarna), B-vitamin komplex, C-vitamin och E t ex... det är ett absolut "Aja baja" just nu, sett ur ARL:s perspektiv! Så vad göra....?? Jag tänker anamma Wilson-principen fram tills dess att jag tagit mig ur "4 lows", just därför att Wilson skriver att "hans sätt" är det bästa sättet att snabbast och säkrast ta sig ur detta 4 lows pattern. Detta betyder också att jag kommer att börja ta extra Ca och Mg. (som ni kanske vet, har Ca varit ett absolut "no-no" i TEI:s rekommendationer. Men Wilsonanhängarna resonerar alltså, att det är viktigt att få upp Ca och Mg - just nu - när jag befinner mig i detta mönster... Invecklat? Eller hur?!!) Sedan kommer jag definitivt att fortsätta följa TEI:s rekommendationer däremot. Jag gillar deras angreppssätt bättre, UTOM just när det gäller detta med att ta sig ur "4 lows". Tycker även att TEI.s grafer är mer begripliga att titta på. ARL jobbar också mer med behandlingar som infraröd lampa/bastu, kaffelavemang mm. Detta kan jag inte så mycket om. För övrigt finns det bara (vad jag vet?!?) TEI-terapeuter i Sverige, och inga ARL-terapeuter alls, av någon anledning. TEI samarbetar även med svenska storjätten inom kosttillskott, Alpha Plus, så tillskotten jag tar är svenska, känns lite "tryggt" på nåt sätt. De (TEI och ARL) bygger ju på samma teorier dock, ska man komma ihåg. Det är med andra ord inga jätteskillnader vi pratar om. En del föredrar ARL, jag föredrar TEI. Man får googla lite och bilda sig en egen uppfattning.

HMA nr 10, mars 2016

JUNI 2016

Hjälp vilken tid allt detta tar - men samtidigt - hjälp vad tiden också går! 3 år sedan uttagen spiral! Och jag har i dagarna fått svar på en elfte HMA. Cu har visserligen ökat med en enhet, från 4,3 till 5,3 mg%, MEN - i stort sett alla andra nivåer visar stora förbättringar! :) Dr Wilson skulle ha sagt att jag gått ur "4 lows pattern" och äntrat ett "Coming Alive pattern" (Googla om ni vill veta mer om detta!). Kontentan är iallafall att jag visar förbättringar nästan överallt, tjohoo!! Och, som sagt, jag har tagit mig ur detta s k "4 lows pattern", som i vissa fall kan ta upp till ett år (eller mer) att ta sig ur! SKÖNT! Det enda jag har tagit i tillskottsform denna gång, är fiskolja, dill, liiite zink, samt Ca/Mg tillskott. Och visst syns det i analysen! (Bild kommer). Ca och Mg har nästan fördubblats! Zink har ökat med två enheter, och P (fosfor) har stigit med två enheter den också - ett jättepositivt tecken!! (En av de starkaste indikatorerna för "progress", framsteg, enl Dr Wilson.) Nästan allt har gått "upp", och det känns så jäkla bra! Krom upp, Järn upp, Selen upp, och så, förstås, Kalium och Natrium upp! Ska lägga in en bild här så snart jag hittar lite tid. Och nu kommer jag att återgå till det ursprungliga "programmet" (rekommendationerna från Trace Elements). Hur många av "indikatorerna för dold koppar" jag nu uppfyller, har jag inte hunnit kika på än. Måendet då? Både april och maj mådde jag skit! (De två månader hårprovet är från) I juni försvann ALLT kasst mående, och nu är jag NORMAL igen! Det finns ingen bättre känsla!!! Man känner sig fri, lycklig, stark, tacksam. SÅ innerligt TACKSAM!
Nu mina vänner ser ni till att ta hand om er i sommar. Jag lär återkomma till hösten! ("Till hösten". Hör ni vad långt "bort" det låter?) :) KRAM!!


(Och jag som i maj 2013 trodde, att "till hösten, om 3 månader, DÅ kommer jag såklart att vara frisk igen. 3 år senare sitter jag fortfarande i samma båt, men havet är lugnare. Mår så mycket BÄTTRE; OFTARE; och - stormarna kommer inte alls lika ofta.)

Häng på oss i facebookgruppen! Sök efter "kopparöverskott / kopparförgiftning - med eller utan kopparspiral".

HMA nr 11, juni 2016


OKTOBER 2016
Japp, analyssvar nr 12 (!) är här. Cu upp något lite, till 5,5 mg%. Och kalium ner till 1 :/.  Kalcium särskilt har ökat - från 71 till 112. Inte så bra... Bild kommer så snart jag orkar/hinner fixa. Måendet, då? Gällande den period som det avklippta o testade håret är ifrån, så handlar det om ca tre månader - juni, juli och augusti. juni och juli mådde jag PERFEKT - men sen kom bakslaget IGEN, som höll i sig i princip hela augusti. Men vad jag njöt medan det varade, det underbara normalmåendet! Reste runt i Sverige, semestrade, lekte med mina barn, ja ni vet... sådär som livet ska va! I somras mådde jag faktiskt så bra, att jag slutade med tillskotten helt - OCH slarvade med kosten. Jag "mådde ju så bra, att jag inte behövde det!" Det kändes ju så iallafall! Men kanske borde man fortsatt lite till.. Nu kommer jag i alla fall att skärpa till mig igen. Kör rätt hårt nu i oktober/november, så jag kan unna mig lite sen i jultider... :) (Jo jag kommer unna mig lite gott då och då även nu, jag är bara människa!) Ny analys i början på nästa år, kanske...?

En grej bara, "Bloggerskan" tar time-out, kanske för gott..? Har inte tid eller ork på något annat än att fokusera på mig själv och mig familjen just nu. Och detta är av privata/personliga skäl, har absolut ingenting med själva detoxen att göra. Men har gått ur facebookgruppen för att få lite nödvändig "lugn och ro" - kommer också minska ner på uppdateringarna här. Kanske borde jag ha gjort det tidigare, för min egen skull. Mejlar frekvent (dagligen) med tre personer om detta, men därutöver är det dessutom MASSOR med folk som skriver till mig via mejl, facebook... (där har jag tagit bort Bloggerskan nu) ja en del vill t o m ringa till mig! Sen har jag varit aktiv i flera facebookgrupper som behandlar detta ämne. En var jag admin i. Ni anar inte vilken tid detta har tagit! Aviseringar hela tiden! När jag ska sova, när jag kör bil, när jag jobbar... ja ni fattar. Jag har lagt ner TIMMAR dagligen på kontakter, research, uppdatering av blogg, adminuppdrag, mejlkontakter o telefonsamtal, utan att få så mycket som ett rött öre! Jag har gjort det av intresse, men också av ren och skär "good will"! Och helst skulle jag vilja fortsätta! Men än en gång... kanske bör man tänka lite mer på sig själv, än att idogt sträva efter att försöka hjälpa andra hela tiden. "Snällhetssyndromet". Tänka mer på andra än sig själv... Jag är ju trots allt inte fullt återställd än. Behöver tiden och energin för att bli frisk! Ägna mig åt de mina! Men OBS, självklart fortsätter jag meddela hur det fortskrider, här i bloggen! Dessutom har "Bloggerskans" gjort det hon skulle, nu. Väckt frågan till liv. Uppmärksammat drabbade. Satt fokus på problematiken, och bollen i rullning...

Sist men inte minst, ett rykande hett boktips! Inte hunnit läsa själv än, men Dr Rick Malters "The Strands of Health" (om HMA, hårmineralanalys) finns nu nedladdningsbar!


Dr Malter är, i alla fall av mig, ansedd som en av de absolut bästa, inom ämnet.

Ta hand om er!!! Det tänker iallafall jag göra :-). 

HMA nr 12, oktober 2016

JANUARI 2017 - efter snart 4 års avgiftning, kopparnivån börjar normaliseras!


Glädjande nyheter kommer jag med nu! Hela hösten ( i princip!) var jag onaturligt trött, var "inte mig själv", hängig/nere osv, "den där vanliga dumpningskänslan", och så för ett par veckor sedan vände det tvärt - IGEN!! Notera: INGEN konstig ångest, INGEN oförklarlig panik, INGET sånt den här gången!! Det måste ha varit ytterligare koppareliminering "in progress" under hösten - fast av det lindrigare slaget. Som ni ser, har kopparhalten nu sjunkit ner till "hög" normalnivå!! (Det vita fältet) Inte illa!!! Så lågt har koppar inte legat sedan jag först började mäta kopparhalten på det här viset! Trötta binjurar fortfarande, absolut. Där tänker jag lägga krutet nu i vår! Troligen kan man lättare bearbeta den biten nu när den extreeemt störande metallen koppar är "borta"!! Framför allt vill jag få upp både natrium och kalium (och en fin balans dem emellan), men jag har också extremt låg Na/Mg ratio, vilket säkert också kan förklara den förlamande tröttheten under hösten. Även Ka/K-ration är fortfarande ganska hög (=sämre sköldkörtelfunktion, trötthet osv). Nu är jag pigg och kry igen! Orkar vara uppe om kvällarna! Orkar städa, diska, leka med barnen... Fasiken, alltså! Det som "stör" mig lite grann i tanken bara, är att koppar för ganska precis ett år sedan var nere på 4,1.. sen steg det igen! :/ Hoppas VERKLIGEN inte att det händer nåt sånt nu! Men kalcium och magnesium ser ut att sjunka igen mot normalnivå, samt kalium ökat lite, så det känns verkligen som att det går åt rätt håll på flera håll, så att säga. Jag förväntar mig verkligen inte ökade kopparnivåer efter detta! Tar ytterst lite tillskott numera, låter kroppen arbeta på själv. Känns inte som att den behöver så värst mycket stöttning längre... det händer ju bra saker ändå nu, uppenbarligen! Kroppen är väl stark nog kan jag tänka. Ser ni vad fina o jämna nivåerna börjar bli nu? (jämfört med tidigare) YIPPIE!!!!

Hörs kanske i sommar, typ! :-)HMA nr 13, januari 2017


MAJ 2017

Koppar upp - till 6,5 mg%. Attans också. Stresskänslig igen. Trött. Men stresskänsligheten är värst... Bild kommer så småningom. Till det positiva hör i alla fall att kalium nu gått upp till 8! Så pass "högt" har det aldrig legat sen jag började med de här håranalyserna!. Däremot är ration (förhållandet) Na/K kass... .ligger på 1. (Ska ligga på 2,5 optimalt). Min ämnesomsättning har iaf ökat också (Ca/K-kvoten/"sköldkörtelkvoten"). Kanske är det pga denna uppsnabbade metabolism, som mer koppar kommer ut...? Bra är också att de flesta andra nivåerna förbättrats, upp mot mer normala nivåer (förutom koppar, då). I sommar ska jag fokusera ännu mer på VILA, bra SÖMN, och bra MAT! Jag återkommer.......OKTOBER 2017
Måendet, först. Inte mått särskilt bra på sistone. Ingen panik/oro/ångest - MEN, fortfarande en förlamande trötthet... och stresskänslighet. Undrar hur mina kopparnivåer ser ut nu, ja... har ingen ny HMA inplanerad än, men jag kanske ändrar mig... Känns som jag måste få svar på vad som händer i kroppen, hur statusen just nu ser ut. Koppar hade ju ökat lite i senaste analysen... kanske en ny trend uppåt... :/ 

Iallafall.

Det händer saker på kopparfronten, mer generellt sett, vilket är otroligt positivt! Läkemedelsverket HAR en insats på gång i ärendet, och det är TACK VARE ALLA ER som rapporterat in era upplevda biverkningar! Mer info kommer, troligen kring årsskiftet. Vilket team work! Här sitter vi i våra ensamheter och åstadkommer stordåd tillsammans ! :) Sluta inte rapportera in bara, in med nya rapporter, hela tiden, ni som "tillkommit" under senare tid! 

Här rapporterar Du som privatperson in. (Till Läkmedelsverket)

Här rapporterar Du som privatperson in. (Till Bayer - gäller om du haft Nova T)

Här rapporterar Din barnmorska in.

Och här kan ni läsa en intressant pdf från Läkemedelsverket, angående hur många, samt vilka, biverkningar som rapporterats in för kopparspiraler mellan åren 2011 och 2016! (Källa: utmattningsskolan.se). Från hälso- och sjukvården finns nu dessa biverkningar registrerade, och INTE bara de klassiska (hittills kända och dokumenterade) biverkningarna "ökad blödning, perforation av livmodern, extrauterin graviditet, etc...":

- trötthet
- yrsel
- hjärtklappning
- håravfall
- nedstämdhet och oro
- vaginala symptom såsom flytning och mellanblödning
- ospecifika synstörningar
- urtikaria/klåda
- påverkan på TSH
- utmattning
- järnsmak i munnen
- olustkänsla
- rastlöshet
- depression
- magsmärta
- klåda och aptitlöshet
- koncentrationssvårigheter
- muskelvärk
- trötthet
- minnessvårigheter
- värk i kroppen
- kraftig blödning
- anemi
- viktuppgång

Från tillverkaren rapporteras följande biverkningar ha registrerats (min översättning fr engelska):

- PMS
- håravfall
- yrsel
- illamående
- okoncentration
- hjärndimma
- "känns som om hjärnan är en tvättmaskin" ("racing mind")
- panikattacker
- ångest
- trötthet
- magproblem
- ljudkänslighet
- svullen mage
- synstörningar
- pirr i kroppen
- domningar
- stresskänslighet
- känsla av distansering från omvärlden
- irritatioin
- huvudvärk
- problem med hyn, acne
- tryck över bröstet
- andningssvårigheter
- sömnsvårigheter


Under ovan nämnda femårsperiod, har man fått in följande antal rapporter:

Från hälso- och sjukvården: 24 st  (Personer som angett "diverse symptom": 4 st, 16%)
Från tillverkaren: 102 st   (Personer som angett "diverse symptom": 31 st, 30%)
Från privatperson: 128 st.   (Personer som angett "diverse symptom": 109 st, 85%)

Ställ er samtidigt frågan varför det kommer in fem gånger fler rapporter från privatpersoner, än från sjukvården...?! Är VI dåliga på att delge barnmorskorna våra erfarenheter, eller är DOM dåliga på att rapportera in? Är det en kombination? Vi kan se att bland privatpersoner, är det hela 85% av de inrapporterade biverkningarna som rör "diverse symptom" (vilka dessa är, ser ni i listorna ovan). 
Konklusion: Bäst på att rapportera in, av någon okänd anledning, är vi privatpersoner. Bland privatpersoner dominerar "diverse symptom" stort. (85%). Inom sjukvården rapporteras, av okänd anledning, motsvarande 16% av "diverse symptom" in. En enorm skillnad! Vågar vi inte delge barnmorskorna våra upplevda "diverse-biverkningar" av risk för att bli misstrodda? Eller är det barnmorskorna som inte rapporterar in våra "diverse-biverkningar", för att de inte tror på dessa...? En ganska intressant frågeställning!

Läkemedelsverket tittar ju dock mest på förhållandena inom Sverige, av förklarliga skäl. Däremot finns det en digital "biverkningsdatabas" (via "Uppsala Monitoring Center", UMC och WHO Collaborating Centre For International Drug Monitoring), där man själv kan "typa" in "Nova T" - så ser man en diger lista på inrapporterade biverkningar från andra länder... Närmare bestämt 35453 st! (varav vissa duplikat pga rapportering till/via flera instanser än en, ska nämnas) Prova får ni se! Adressen är:

www.vigiaccess.orgOch nu ska ni få se!

Det finns en informationscentral på Akademiska sjukhuset i Uppsala vid namn "ULIC". ULIC är informerar sjukvården om läkemedel. Dit kan alltså anställda inom sjukvården skicka sina frågor om olika läkemedel mm. Här utreder man läkemedelsfrågor genom producentobunden, evidensbaserad läkemedelsinformation (Märk väl att kopparspiral dock inte ingår i kategorin "läkemedel" utan "medicinteknisk produkt", för sakens förtydligande). Man utreder även biverkningar. Informationscentralen hjälper sjukvården i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. I ett av deras Nyhetsbrev, tas frågan om kopparförgiftning upp. 
Men allt det där, det visste vi ju redan.... inget nytt för oss, men för dom kanske?

Relevant forskning i ämnet, i kronologisk ordning:

1973: "Copper levels in tissues of rhesus monkeys bearing intrauterine or intra-abdominal copper devices" Tidig undersökning som påvisade en ökad kopparinlagring i njurarna (hos apor) vid bruk av kopparspiral.

1974: "Copper levels in certain tissues of rhesus monkeys and of women bearing copper IUDs" "Anmärkningsvärt förhöjda halter av koppar" påvisades i njurarna hos testgruppen bestående av apor. Ingen tydlig skillnad i serum hos människor. Här framgår tydligt att det var en kopparspiral med 200mm yta som användes.
En tidig undersökning från 1984 där spiraler med 250 mm2 kopparyta användes. Man fann inga förhöjda nivåer av koppar i håranalyser. (Märk väl, att spiralytan alltså ökat markant sedan dess!)

Rapport som fastställer att kopparspiralanvändare har en högre kopparkoncentration i plasma, och fler biomarkörer för oxidativ stress. De nyare kopparspiralerna med 380 mm kopparyta användes. Rapporten förordar max 2 års användning av kopparspiraler, med tanke på risken för oxidativ skada!

2012: "Concentration-dependent cytotoxicity of copper ions on mouse fibroblasts in vitro: effects of copper ion release from TCu380A vs TCu220C intra-uterine devices."
Jämförelse mellan kopparspiraler med 220 resp. 380 mm kopparyta. 220mm avger 9 mcg koppar/ml efter 1 dygn, medan 380 mm spiralen avger 97 mcg/ml(!). Anmärkningsvärt också är att 220 mm spiralen efter 3 dygn avger 26 mcg koppar/ml - medan 380 mm spiralen utsöndrar 159 mcg/ml!!

2013: "Changes in copper and zinc serum levels in women wearing a copper TCu-380A intrauterine device."
En ytterligare undersökning som bekräftar att kopparspiralbärare har en ökad halt koppar i serum. 3 månader efter insättandet av spiralen (380 mm kopparyta), var ökningen av koppar i blodet "signifikant", men "nådde inte toxiska nivåer" (Inte så konstigt, med tanke på den inlagring av koppar som samtidigt sker!).

2014: "Copper-induced alterations in rat brain depends on route of overload and basal copper levels."
Här fastställs att koncentrationen av koppar i plasma är dels dosberoende, men också - märk väl - administrationsberoende! Man jämförde kopparbelastning efter 1) oralt intag (föda) och 2) intraperitoneal administration (=injektion direkt in i magen. Jämför med koppar i livmodern!!) Det man kunde konstatera, var att Effekten förvärrades vid intraperitoneal tillförsel! Både biomarkörer för oxidativ stress samt antioxidativ aktivitet ökade vid kopparöverbelastning. Framför allt då, vid injektioner direkt in i magen!

2017: Chronic Systemic Toxicity Study of Copper Intrauterine Devices in Female Wistar Rats
En av de första (enda?!) undersökningarna som fokuserar på eventuell kronisk kopparförgiftning pga kopparspiral. Man konstaterar att kopparspiralen inte leder till kronisk kopparförgiftning, men att påvisat ökade leukocytnivåer kräver ytterligare forskning. Länk till hela artikeln


(Får man anta att den senaste forskningsrapporten existerar som en följd av den ökade uppmärksamheten kring frågan?)

Det finns alltså några forskningsrapporter, men de är oroväckande få. Vem har beställt dessa rapporter, eller på vems initiativ har de initierats? Resultaten är, som ni ser, extremt skiftande. Men de flesta av dessa, även om de är ett fåtal, pekar på att kopparspiralen verkligen ökar kopparmängden i blodet/kroppen. Vilket stämmer bra med oroväckande många kvinnors (och ibland mäns) erfarenheter. Vi kan nog alla enas om, att det fortfarande råder ett skriande behov av ytterligare forskning inom detta område. 

***

HÄR KAN DU LÄMNA EN KOMMENTAR ELLER LÄSA ANDRA DRABBADES KOMMENTARER!! ANTALET VÄXER STÄNDIGT!!
 

NÅGRA KONKRETA "ÖVERLEVNADS"-TIPS:

Nr 1: Ta bort grundproblemet - dvs kopparspiralen!

Nr 2:  Anmäl dina biverkningar till både din barnmorska, (här finns formuläret: Läkemedelsverket) samt aktuell tillverkare (i mitt fall Bayer Pharmaceuticals (tillverkare av Nova T380). Bayers formulär fyller du själv enkelt i via deras enkla formulär. TACK för att du anmäler dina biverkningar!

Nr 3: Läs AnnLouise Gittlemans bok "Why am I always so tired?" (134 kr för boken, 79 kr för e-boken, i april-15) Boken tar på ett konkret sätt upp detta med kopparförgiftning, och vad man kan göra för att bli frisk igen. Denna bok har hjälpt mig mycket! Läs gärna även Mia Lundins bok om hormonell obalans: "Kaos i Kvinnohjärnan" (263 kr i april -15). 

Nr 4: Om du vill få bekräftat ett kopparöverskott i kroppen, kanske du precis som jag vill göra en så kallad hårmineralanalys. NutriTech Scandinavia samarbetar med välkända Trace Elements i USA. På deras hemsida hittar du dels information om själva håranalyserna, och där återfinns dessutom kontaktuppgifter till certifierade terapeuter som utför hårmineralanalyser här i Sverige.

Nr 5: Bli medlem i den internationella stödgruppen för "IUD detoxers" på Yahoo (i dagsläget mer än 700 medlemmar, och antalet ökar ständigt! Eller den svenska Facebookgruppen "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral"! med i dagsläget ca 1200 medlemmar!

Nr 6: Hjälp till att sprida kunskapen om problemet! (Blogga, mejla, gör inlägg på forum...)  

(Och än en gång, jag är varken medicinskt utbildad eller någon jätteexpert inom området, allt jag skriver om/tipsar om, bygger på mina egna - och andra drabbades - erfarenheter! Upplever du symptomen, så börja alltid med ett besök hos läkare, för att utesluta även andra hälsoproblem! Några enkla blodprover kan ge svar på mycket - även om de nu då inte kan visa just kronisk kopparförgiftning...)

Undvik detta (rikt på koppar):

 • Lever (som absolut "no-no" och nr 1 på listan)
 • Skaldjur (räkor, hummer, krabba, ostron)
 • Choklad (kakao) Ju mörkare choklad desto högre kopparhalt!
 • Nötter
 • Jäst
 • Oliver
 • Blomkål
 • Gröna bönor
 • Sojabönor
 • Opolerat ris
 • Svamp
 • Vetegroddar
 • Avocado
 • Grönkål
 • Gröna ärtor
 • Kokos
 • Kli
 • Fröer
 • Gelatin
 • Öl
 • SOCKER (inte rikt på koppar, men minskar zinkupptaget!! Samt, likt koffein, verkar stimulerande)
Undvik även kaffe & thé, framför allt svart thé.

Ät/drick gärna:

   • Kyckling
   • Lamm
   • Ägg
   • Broccoli
   • KOKTA grönsaker i MASSOR
   • Grönsaksjuicer
   • Så rent vatten som möjligt
   • Ekologisk frukt/ekologiska grönsaker! (Bland annat druvor och äpplen besprutas ofta med - koppar...)
   • Animaliskt protein till varje måltid! (Så tas zinket upp bättre)
   • Lök
  Driver ut koppar ur kroppen (naturliga kelatorer):
 • Zink
 • C-vitamin
 • Koriander
 • Mangan
 • Molybden
  Övrigt som är bra:
  • VILA! SÖMN! Lägg dig helst före kl 22 (binjurarna behöver den återhämtningen nattetid).
  • Vatten
  • Yoga/avslappning
  • Protein
  • Mjölkprodukter (kalcium) kan tillfälligt hjälpa/lindra symptomen, när dumpningarna upplevs alltför kraftiga. Dock ska man inte inta stora mängder mjölkprodukter under en längre period, då får det istället får motsatt effekt!
  • "Milk thistle" (Mariatistel) (främjar leverns avgiftning av tungmetaller - DOCK sägs Mariatistel innehålla höga halter koppar!?)
  • "Epsom salt" (magnesiumsulfat) (som badsalt, driver toxiner ur kroppen)
  • Bastu (max 15-20 min. annars får det motsatt effekt)
  • Öronproppar (vid ljudkänslighet)
  • Massage av leverns akupressurpunkter (Punkten mellan tumme/pekfinger och stortå/"pek"tå. Sägs stimulera leverns renande funktion.)
  • Fotmassage (massage av relevanta zonterapipunkter för påverkade organ som lever, njurar etc, Googla "reflexologi" - Bildsök.) 
  • Stimulans av leverns akupressurpunkter (Punkten mellan tumme/pekfinger respektive stortå/pektå)
  • Motion i lagom dos (promenader är alldeles utmärkt). 
  • Positivt tänkande (då binjureutmattning ofta ses samtidigt med kopparförgiftning, bör man undvika all slags stress! Rädsla spär på stressen, och njurar och lever utsätts för onödig påfrestning. Det är svårt att försöka bibehålla lugnet, men positivt tänkande bidrar till en attityd som hjälper dig att bli frisk fortare!)


Dessa löper större risk att drabbas av kopparförgiftning (pga redan höga halter koppar):
 • Vegetarianer (pga kopparrik/zinkfattig kost)
 • P-pilleranvändare (påverkar östrogenet - höjer kopparhalten)
 • Rökare/tobakanvändare
 • Personer med amalgam i tänderna (Innehåller koppar. Och dessutom, kvicksilverförgiftning förhindrar även koppareliminering.)
 • Personer med förhöjt blodkolesterol.
 • De som dricker vatten med hög kopparhalt (ett varningstecken på hög kopparhalt är blå/gröna missfärgningar i handfat/toalett/badkar.
 • Östrogendominanta personer (östrogen och kopparnivåer "följs åt")
 • Personer med låg ämnesomsättning (leder till ökad kopparinlagring)
 • Personer som levt stressigt en längre period (förbrukar zink - höjer koppar. Dessutom - trötta binjurar leder till ökad kopparretention.)
 • Användare av antacida läkemedel (t ex mot sura uppstötningar, halsbränna...), detta sänker zinkhalten/höjer kopparhalten.
 • Gravid eller nyligen gravid. Under graviditet höjs östrogenet och därmed kopparhalten.


 LÄNKTIPS:
  
www.coppertoxic.com
En bra plats att börja läsa. Extremt bra sammanfattning!

https://www.youtube.com/watch?v=QyV4TgXCGC0 (Ph D Rick Malter berättar om fenomenet kopparförgiftning)

http://liveto110.com/91-health-issues-stem-copper-dysregulation-part-2-morley-robbins/ (del 2) "Most Health Issues Stem From Copper Dysregulation"

En "aha-upplevelse" för dig som drabbad. Andra drabbade kvinnor berättar.

http://www.nutritech.se/site/therapists
Här hittar du kontaktuppgifter till certifierade terapeuter som utför hårmineralanalyser i Sverige.

http://www.naturlakaren.se
Här är terapeuten som hjälpte mig med håranalyserna. Rekommenderas varmt.

http://www.peninsulanutrition.com.au/#!projects/ctzx ("Skandinaver är extra utsatta för kopparöverbelastning")

http://womensenews.org/story/reproductive-health/150327/in-online-forums-women-share-copper-iud-fears

http://www.femalebalanceshop.com/salivtester/hormontest-salivtest
Detta är testet jag använde (kommer att använda!) för att bekräfta el. utesluta en eventuell östrogendominans.


Krämen jag beställde och kommer att prova efter hormontestet.

http://www.drlwilson.com/
Mycket matnyttigt om Copper Toxicity - kopparförgiftning.


http://www.arltma.com/Articles/CopperElimDoc.htm
Om hur man undviker jobbiga sidoeffekter vid eliminering av överflödig koppar.
Robin Eckert berättar sin historia. En berättelse att känna igen sig i.

http://www.tvernonlac.com/copper-toxicity.html
Mycket matnyttigt om kopparförgiftning och obalanser koppar/zink.

Om IUD:ns bakgrundshistoria. Intressanta läsarkommentarer, både positiva och negativa, längst ner på sidan.
http://www.cheap-health-revolution.com/mineral-analysis-copper.html
Mycket bra, ingående info om hårmineralanalysmönster vid kopparförgiftning.


"IUD causing anxiety and depression". Privat berättelse.
http://www.advancedfamilyhealth.com/copper_toxicity.html
Artikel om kopparförgiftning, orsaker, behandling mm, skriven av Dr Eck och Dr Wilson.


"Copper Toxicity Syndrome". Artikel skriven av Kevin R. Nolan, MB. BS. (MD)


Undersökningsrapporten som bekräftar att kopparspiralbärare har en fördubblad halt koppar i blodet.

Saxat ur Läkartidningen (2000). "Skall vinsintressen avgöra kvinnors tillgång till säkra preventivmedel?".

Blanketten för att anmäla tillbud med medicintekniska produkter (kopparspiraler!) till Läkemedelsverket. Be din barnmorska hjälpa dig.

Här kan du anmäla misstänkta biverkningar av NovaT 380 direkt till Läkemedelsbolaget Bayer Pharmaceuticals. Enkelt formulär att fylla i.

Ann-Louise Gittlemans bok "Why am I Always so Tired?" som behandlar ämnet kopparförgiftning - orsaker, symptom, behandling mm.

http://www.publit.se/user_widget/mialundin.html
Här kan du beställa ditt ex. av boken jag själv beställde, "Kaos i kvinnohjärnan", om du vill läsa mer om hormonella obalanser (PMS mm).

http://en.wikipedia.org/wiki/Chelation_therapy
Information om så kallad "kelatbehandling".

http://newsvoice.se/2013/07/24/debatt-pillerknapring-for-miljardbelopp-men-varfor-blir-ingen-frisk/ Intressant läsning!